Udsendelse af lodsedler på mail ved almennyttige lotterier

24, okt 2016

Flere udbydere af almennyttige lotterier har udtrykt ønske om at fremsende købte lodsedler med mail.

Spillemyndigheden har tidligere oplyst, at det ikke på daværende tidspunkt kunne tillades, men at der ville blive set nærmere på spørgsmålet.

Spillemyndigheden har nu taget stilling til udsendelse af lodsedler på mail og vurderer, at det ikke kan tillades, at lodsedler alene fremsendes på mail. Det vil imidlertid kunne tillades, at fysiske lodsedler scannes ind og sendes på mail, forudsat at de fysiske lodsedler også fremsendes fysisk til deltageren.