Udkast til vejledning - væddemål og onlinekasino i Danmark

08, jul 2011

Spillemyndigheden har senest offentliggjort udkast til bekendtgørelser, som er sendt til notifikation i EU. Nu offentliggøres et udkast til vejledning, som henvender sig til borgere og virksomheder, der ønsker at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark efter spilleloven (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil med senere ændringer) og de tilhørende bekendtgørelser.

Den foreløbige vejledning forsøger at sammenskrive krav fra lov og bekendtgørelser. Det skal understreges, at udkastet til vejledning ikke er endeligt og alene skal betragtes som Spillemyndighedens arbejdsdokument. Af samme årsag er denne vejledning ikke juridisk bindende.

Offentliggørelsen sker på nuværende tidspunkt for at give et overblik over ansøgningsprocessen. Det bemærkes, at blanketter mv., som der henvises til i vejledningen, først vil blive tilgængelige på Spillemyndighedens hjemmeside, når spilleloven er endelig trådt i kraft.

Skriftlige kommentarer modtages gerne og kan indgå i det videre arbejde.