Systemfejl i ROFUS

18, aug 2022

Henover sommeren identificerede Spillemyndigheden en systemfejl i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Omkring 1300 registrerede blev berørt, men fejlen er nu rettet.

Fejlen indebar, at ca. 1300 personer, som havde udelukket sig selv fra spil i ROFUS, enten ikke fremgik i systemet, eller fremgik med forkert dato.

De berørte personer er nu genoprettet i systemet, og vil få direkte besked om, at de har været berørt af fejlen.

Spillemyndigheden kan desuden oplyse, at fejlen er anmeldt til Datatilsynet som et databrud uden læk af data. 

 

Spillemyndigheden gør sig store bestræbelser på at sikre, at ROFUS er en stabil og driftssikker service, som man kan have tillid til. Derfor er det også meget beklageligt, at der har været en fejl i systemet.

Mener du, at du er berørt af systemfejlen, kan du henvende dig til Spillemyndigheden via vores kontaktformular

Du kan altid tjekke din aktuelle registrering ved at logge ind på ROFUS.nu.