Spillere underlagt finansielle sanktioner

06, maj 2022

Spillemyndigheden gør opmærksom på, at spiludbydere er forpligtede til at sikre overholdelse af love og forordninger, der indeholder finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. 

Det betyder, at spiludbydere skal screene deres spillere mod de til enhver tid gældende og opdaterede lister. Idet EU-forordningerne ændres regelmæssigt med nye personer, har EU oprettet et ”Sanctions Map”, hvor samtlige personer direkte underlagt sanktioner kan findes. Personer underlagt krav om indefrysning er markeret med et frost-symbol. EU’s Sanctions Map kan findes her.

Udover de personer, der er oplistet i EU-forordningerne, er spiludbydere også forpligtede til at sikre, at deres spillere ikke er oplistede på Erhvervsstyrelsens side over personer, der tilsvarende er underlagt finansielle sanktioner.

Ovenstående krav gælder for alle virksomheder underlagt hvidvasklovens anvendelsesområde. 

Hvis en spiller er underlagt finansielle sanktioner

Hvis en spiludbyder finder, at en af deres spillere er underlagt finansielle sanktioner om indefrysning fra EU, skal spiludbyderen indefryse spillerens spilkonto. Erhvervsstyrelsens afdeling for eksportkontrol er ansvarlig myndighed på området og har udarbejdet en vejledning, hvor blandt andet spiludbydere kan finde nærmere information om processen, hvis en spiller er underlagt sanktioner. 

Der kan findes mere information om finansielle sanktioner i afsnit 28 i Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndighedens hvidvaskgruppe via hvidvask@spillemyndigheden.dk.