Spillemyndigheden i internationalt samarbejde om gaming og gambling

08, nov 2018

Den danske spillemyndighed går nu ind i et internationalt samarbejde, der stiller skarpt på gråzonerne mellem gaming og gambling.  

17, fortrinsvis europæiske, lande har underskrevet en hensigtserklæring om at se nærmere på de uklare linjer, der opstår, når elementer fra pengespil (gambling) bliver inkorporeret i computerspil (gaming). Det kan være elementer som lootboxes eller skinbetting. Der er ofte tale om spil, der spilles af unge under 18 år, hvilket er særligt bekymrende. 

Nu er også Danmark med i aftalen. Spillemyndighedens direktør Birgitte Sand er på vegne af Danmark medunderskriver på hensigtserklæringen:

- Som spillemyndighed er det vores ansvar at sikre de rammer, som politikerne har sat for spilområdet. Vi skal også beskytte forbrugerne, særligt de sårbare grupper, siger Birgitte Sand og fortsætter: - Især børn og unge er en udsat gruppe, da mange spiller computerspil, hvor elementer fra pengespil bliver mere og mere almindelige. Derfor er det også helt naturligt for os at have fokus på problematikkerne omkring gaming og gambling, siger Birgitte Sand.

Internationalt og nationalt fokus

Ifølge hensigtserklæringen vil de 17 lande gå sammen om at analysere de stigende udfordringer med elementer fra pengespil i computerspil. De ønsker at indgå i en samlet dialog med gaming-industrien for at undersøge, hvilke løsninger, det er muligt at finde frem til gennem samarbejde.

- Jeg ser en klar styrke i, at vi samarbejder på tværs af landene, siger Birgitte Sand. – Vi står naturligvis langt stærkere, når vi henvender os til industrien samlet. Det glæder mig meget, at vi har et internationalt samarbejde og kan dele viden på tværs af landegrænser. De uklare linjer mellem gaming og gambling er jo langt fra en problematik, der er isoleret til Danmark, men en fælles bekymring internationalt. 

Samarbejdet skal gerne munde ud i en øget bevidsthed om gråzonerne, både hos forbrugere, forældre og andre voksne tæt på børn og unge, som kan have svært ved at skelne mellem gaming og gambling. 

På nationalt plan har gaming og gambling blandt børn og unge også stor politisk bevågenhed. I juni 2018 indgik et politisk flertal i Folketinget en aftale om nye tiltag mod spilafhængighed. Et af de initiativer, forligspartierne var enige om, er et forskningsprojekt om unges forhold til og eventuelle afhængighed af gaming. 

Læs hensigtserklæringen her på siden.

Flere oplysninger

Direktør Birgitte Sand, 25 44 05 03

Spillemyndigheders hensigtserklæring

Om deres bekymringer vedr. de uklare linjer mellem gambling og gaming (dansk oversættelse u. underskrifter)