Spillemyndigheden får medhold i retten i sag om ulovligt bingo og banko

10, feb 2023

En forening i Odense er den 8. februar 2023 blevet idømt en bøde på 15.000 kr. for gennem en årrække at have afholdt ulovligt bingo og banko for sine medlemmer på daglig basis.

Ved et kontrolbesøg i foreningen i 2019 vurderede Spillemyndigheden, at foreningens udbud af bingo og banko foregik ulovligt, og anmeldte efterfølgende foreningen til politiet.

Der er monopol på lotteri (herunder bingo og banko) i Danmark – bortset fra, hvis lotteriet afholdes som almennyttigt lotteri til fordel for en god sag.

Baggrunden for anmeldelsen er, at bingo og banko ifølge Spillemyndigheden var foreningens primære formål, hvilket er i strid med spillelovgivningen.

Sagen var for retten i Odense den 2. februar 2023. Dommen blev afsagt den 8. februar 2023, og foreningen skal betale en bøde på 15.000 kr. samt sagsomkostningerne.

Foreningen har efterfølgende anket dommen.