Spillemyndigheden blokerer 83 ulovlige hjemmesider

27, feb 2024

Spillemyndigheden har fået medhold i retten i Næstved til at få blokeret 83 hjemmesider, der udbyder ulovligt spil i Danmark. Det er 10. gang, Spillemyndigheden går i retten for at få blokeret ulovlige hjemmesider, og styrelsen har nu intensiveret indsatsen for at komme de ulovlige sider til livs. 

Siden 2012, hvor spilmarkedet i Danmark blev delvist liberaliseret, har Spillemyndigheden blokeret ulovlige hjemmesider, der udbyder spil som fx væddemål og onlinekasino til danskere uden tilladelse.  
Blokering af siderne foregår gennem retten, og retten i Næstved gav den 15. februar 2024 Spillemyndigheden medhold i, at samtlige 83 hjemmesider, som anmeldelsen omhandlede, skal blokeres. 

I alt har Spillemyndigheden fået blokeret 359 ulovlige sider siden 2012.  

Flere sider skal lukkes 
Med de 83 sider er rekorden for blokeringer af hjemmesider på ét år blevet slået. Det hidtil højeste antal var fra 2022, hvor 82 hjemmesider blev blokeret. Spillemyndighedens direktør Anders Dorph forventer, at 2024 vil byde på endnu flere blokeringer:  

“Vi har intensiveret vores arbejde med at få lukket ned for de ulovlige sider, så vi nu får dem blokeret to gange om året i stedet for én gang som tidligere”, siger Anders Dorph.  
“På den måde kan vi få fat i endnu flere sider og minimere den periode, hvor danske spillere bliver eksponeret for spil, der udbydes ulovligt i Danmark”, siger han og fortsætter:  

“Særligt børn og unge er en udsat gruppe for ulovlige sider, da mange fx har meget lempelige krav om aldersverifikation. Nogle af siderne tilbyder også spil, der især appellerer til børn og unge som fx skinbetting.” 

Sider uden tilladelse overholder ikke de krav, der stilles i spillelovgivningen til blandt andet forbrugerbeskyttelse.  

Sådan opdager Spillemyndigheden de ulovlige sider 
Spillemyndigheden overvåger konstant spilmarkedet for at opdage ulovligt spil. Der benyttes både automatiserede søgninger, men Spillemyndigheden følger også op på anmeldelser fra borgere og virksomheder.   

Opdager Spillemyndigheden sider, der udbyder ulovligt spil, gør Spillemyndigheden ejerne af siderne opmærksomme på overtrædelsen og beder dem stoppe det ulovlige udbud. Hvis ikke de stopper, anmoder Spillemyndigheden byretten om at få de ulovlige sider blokeret.  
Proceduren er på denne måde, fordi det er de danske internetudbydere, der skal implementere blokeringen af de ulovlige spilsider.  

De blokerede hjemmesider udbyder hovedsageligt traditionelle kasinospil som roulette, spilleautomater og poker samt væddemål. Otte af hjemmesiderne er såkaldte skinbetting-hjemmesider. Skinbetting dækker over væddemål, kasinospil og lotterier, hvor indskuddet og/eller gevinsten er et skin, som er en virtuel genstand i computerspil.  

Hvornår er spil ulovligt i Danmark? 
Det er ulovligt at udbyde spil i Danmark eller rette sig mod det danske marked uden en tilladelse fra Spillemyndigheden.  

Et spil anses for at være rettet mod Danmark, hvis én eller flere af følgende elementer er til stede:   

- Dansk sprog
- Dansk valuta    
- Betalingskort som kun virker i Danmark    
- Dansk kundeservice    
-Opkobling via Steam (Digital distributionsplatform for flere computerspil)    
- Spiludbuddet har en sammensætning der gør, at det retter sig mod danske spillere. (Fx ved at tilbyde væddemål på sportsbegivenheder i lavere rækker)  

Det er også i strid med spilleloven at formidle til eller reklamere for spiludbydere uden tilladelse. 

Alle spiludbydere med en dansk tilladelse skal have Spillemyndighedens tilladelsesmærke placeret synligt på deres hjemmeside og al markedsføringsmateriale. På den måde kan man som spiller nemt kontrollere, at en side har tilladelse til at udbyde spil i Danmark.      

Se listen over de blokerede hjemmesider nedenfor. 

 

83 ulovlige hjemmesider blokerede februar 2024

Liste over 83 ulovlige hjemmesider, der er blokerede af Spillemyndigheden