Salg og udsendelse af lodder ved almennyttige lotterier

28, jun 2022

Lodsedler kan sælges via arrangørens hjemmeside, men pga. forbuddet mod elektroniske terminaler, er det et krav, at det originale lod sendes fysisk til deltagerne. 

Salg af lodder på hjemmesider

Spillemyndigheden kan ikke give tilladelse til almennyttige lotterier, hvis lotteriet foregår via automater eller elektroniske terminaler. 

På baggrund af konkrete spørgsmål fra branchen, har Spillemyndigheden dog i et nyhedsbrev af 24. oktober 2016  fortolket forbuddet således, at lodsedler til almennyttige lotterier kan sælges via en hjemmeside. Det er dog en forudsætning, at lodsedlen samtidig sendes fysisk til deltageren. 

Kopier af lodder kan sendes på mail

Spillemyndigheden har yderligere åbnet op for muligheden for at udsende lodsedler på mail, hvis den fysiske lodseddel scannes ind og sendes på mail. Derved kan deltageren straks efter købet modtage en kopi af lodsedlen. Vær opmærksom på, at det er et krav, at de fysiske lodsedler også sendes fysisk til deltagerne. 

Da der er et forbud mod brug af automater og elektroniske terminaler til afholdelsen af lotterierne, stilles der samtidig ikke tekniske krav til udbuddet af almennyttige lotterier. 

Spillemyndigheden har ikke ændret ovenstående praksis og fortolkning.

Læs mere om reglerne

Spillemyndighedens nyhedsbreve af 24. oktober 2016 vedr. almennyttige lotterier: