Praksisændring vedr. accepteret betalingsmiddel for almennyttige lotterier

14, jul 2016

Spillemyndigheden har ændret praksis, således at vi nu også godkender betaling for almennyttige lotterier med anvendelse af elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger) i forbindelse med køb af allerede genererede lodsedler bl.a. på foreningernes hjemmesider, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet el.lign.
 

Tidligere praksis:

Det har tidligere været Spillemyndighedens opfattelse, at bestemmelsen i bekendtgørelse om almennyttige lotterier § 1, stk. 2, skulle fortolkes således, at det ikke var tilladt at betale for lotteriet med dankort eller anden elektronisk betaling.

Betaling med girokort og bankoverførsler har dog været tilladt.

Ny praksis:

Spillemyndigheden har i 2015 modtaget nogle konkrete forespørgsler om tilladelse til at anvende betaling med MobilePay. Vi har besvaret disse henvendelser med, at MobilePay godt kunne benyttes som betaling for en fysisk lodseddel. Vi har lagt vægt på, at der var tale om en elektronisk betalingsløsning, som kun må anvendes som betaling, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet el.lign.

Spillemyndigheden ønsker på den baggrund at orientere alle interesserede om, at der er sket en praksisændring i vores fortolkning af accepterede betalingsmidler for almennyttige lotterier.

Praksis er således ændret til, at Spillemyndigheden godkender anvendelse af elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger) i forbindelse med køb af allerede genererede lodsedler bl.a. på foreningernes hjemmesider, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet el.lign.