Opdatering af Spillemyndighedens hvidvaskvejledning

31, maj 2024

Spillemyndigheden har offentliggjort en revideret version af Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering (hvidvaskvejledningen).

Vejledningen henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter. Vejledningen er et supplement til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Vejledningen har været sendt i høring hos en række eksterne interessenter inden offentliggørelsen. Spillemyndigheden vil i den anledning gerne takke for de indkomne høringssvar.

Der er foretaget sproglige tilpasninger i hele hvidvaskvejledningen samt indholdsmæssige ændringer i særligt afsnit 3 om risikovurdering, afsnit 4 om politiker, forretningsgange og kontroller og afsnit 6 om kundekendskabsprocedurer. Der er med opdateringen indsat flere eksempler for at illustrere reglerne bedre.   

Den opdaterede hvidvaskvejledning indeholder en versionshistorik, hvor det er muligt at orientere sig i ændringerne i de konkrete afsnit. 

Ny vejledning om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn

Høringen har resulteret i, at Spillemyndigheden har udarbejdet en ny vejledning om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn. Indholdet i vejledning om hvidvasktilsyn er ikke nyt, da den indeholder informationer, der tidligere fremgik af hvidvaskvejledningen. Vejledning om hvidvasktilsyn indeholder oplysninger om Spillemyndighedens tilsyn, herunder reaktionsmuligheder og tavshedspligt. Med vejledning om hvidvasktilsyn er Spillemyndighedens opgaver således blevet adskilt fra de forpligtelser, som spiludbyderne skal opfylde efter hvidvaskloven.

Der vil løbende ske opdatering af hvidvaskvejledningen i takt med ændringer af hvidvaskloven, ved udgivelse af nye nationale risikovurderinger og i tilfælde med ny eller ændret praksis. 

Hver opdatering vil være ledsaget af en nyhed på hjemmesiden om den aktuelle opdatering, og versionsnummeret på forsiden af vejledningen vil blive justeret, så det er synligt, at der er udgivet en ny version. 

Hvidvaskvejledningen og vejledningen om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn er tilgængelig via menupunktet ”Virksomheder og foreninger”, ”Bekæmpelse af hvidvask” og ”Vejledninger”.
 

Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Version 1.4

Denne vejledning henvender sig til spiludbydere. Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til, hvordan du som spiludbyder kan leve op til kravene i hvidvaskloven.

Vejledning om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn

Denne vejledning henvender sig til spiludbydere. Vejledningen indeholder nærmere oplysninger om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn, herunder reaktionsmuligheder og tavshedspligt.