Opdatering af Spillemyndighedens hvidvaskvejledning

14, jul 2023

Spillemyndigheden har i dag offentliggjort en revideret version af vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskvejledningen).

Der er tale om en mindre opdatering, der særligt retter sig mod spiludbydere, der udbyder landbaseret væddemål. Der er således foretaget mindre revidering af afsnittene vedrørende risikofaktorer ved landbaseret væddemål (afsnit 3.2.3), undervisning (afsnit 5.2) og outsourcing (afsnit 7.2)  

Der er derudover foretaget mindre opdateringer, da der den 27. oktober 2022 er udgivet en ny supranational risikovurdering og den 12. januar 2023 er udgivet en ny national risikovurdering af hvidvask. Der er endvidere sket opdatering de steder, hvor der i vejledningen henvises til adressekrav, idet adressekravet udgik af bekendtgørelse om onlinekasino og bekendtgørelse om online væddemål pr. 1. juli 2022. 

Den opdaterede vejledning indeholder en versionshistorik, hvor det er muligt at orientere sig i ændringerne i de konkrete afsnit.   

Der vil løbende ske opdatering af vejledningen i takt med ændringer af hvidvaskloven, udgivelse af nye nationale og supranationale risikovurderinger og i tilfælde med ny eller ændret praksis. Spillemyndigheden forventer at den næste opdatering af hvidvaskvejledningen vil værre af større omfang og forventes at udkomme i løbet af 2024. Den kommende opdatering vil blive sendt i høring forud for udgivelsen.  

Vejledningen er tilgængelig via menupunktet “Virksomheder og foreninger”, “Bekæmpelse af hvidvask” og ”Vejledning”.

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Version 1.3