Opdatering af FATF’s lister over højrisikolande

26, jun 2023

Spiludbydere er forpligtede til at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens § 17, stk. 1, hvis spillere vurderes at udgøre en forhøjet risiko for at spiludbyderen misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Risikovurdering af spilleren skal spiludbyderne udarbejde med afsæt i bilag 3 til hvidvaskloven (højrisiko faktorer), hvor blandt andet FATF’s landeliste er oplistet. 

At et land er oplistet på FATF’s liste, medfører ikke automatisk krav om gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer. Dette er alene et krav ved spillere fra lande oplistet på EU’s forordning over højrisiko tredjelande efter hvidvasklovens § 17, stk. 2.

Spillemyndigheden gør opmærksom på, at FATF har opdateret deres grå liste (jurisdiktioner under øget overvågning) og sorte liste (opfordring til handling), således at de er som følger: 

  • Lande omfattet af den grå liste: Albanien, Barbados, Burkina Faso, Cameroun, Caymanøerne, De forenede Arabiske Emirater, DR Congo, Filippinerne, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordan, Kroatien, Mali, Mozambique, Nigeria, Panama, Senegal, Sydafrika, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Tyrkiet, Uganda, Vietnam, Yemen.
  • Lande omfattet af den sorte liste: Nordkorea, Iran og Myanmar