Opdatering af FATF’s lister over højrisikolande

25, nov 2022

Virksomheder og personer, herunder spiludbydere, er forpligtet til at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens § 17, stk. 1, hvis spillere vurderes at udgøre en forhøjet risiko for, at spiludbyderen misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Denne risikovurdering skal spiludbyderne udarbejde med afsæt i bilag 3 til hvidvaskloven (højrisikofaktorer), hvor blandt andet FATF’s landeliste er oplistet. 

Det medfører ikke iboende krav om gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer, at et land er oplistet på FATF’s liste. Dette er alene et krav ved spillere fra lande oplistet på EU’s forordning over højrisikotredjelande efter hvidvasklovens § 17, stk. 2.

Spillemyndigheden gør opmærksom på, at FATF har opdateret deres grå liste (jurisdiktioner under øget overvågning) og sorte liste (opfordring til handling) således, at de er som følger: 

  • Lande omfattet af den grå liste: Albanien, Barbados, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, De forenede Arabiske Emirater, DR Congo, Filippinerne, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordan, Mali, Marokko, Mozambique, Panama, Senegal, Syd Sudan, Syrien, Tanzania, Tyrkiet, Uganda, De forende Arabiske Emirater, Yemen.
  • Lande omfattet af den sorte liste: Nordkorea, Iran og Myanmar