Opdateret vejledning om hvidvask

10, jan 2020

Spillemyndigheden har i dag offentliggjort en revideret version af vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Vejledningen henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter. Vejledningen er et supplement til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Den reviderede vejledning indeholder en versionshistorik, hvor det er muligt at orientere sig i ændringerne, som herefter er beskrevet nærmere i de enkelte relevante afsnit.

Der vil løbende ske opdatering af vejledningen i takt med ændringer af hvidvaskloven, ved udgivelse af nye nationale og supranationale risikovurderinger og i tilfælde med ny eller ændret praksis. Hver opdatering vil være ledsaget af en nyhed på hjemmesiden omkring den aktuelle opdatering, og versionsnummeret på forsiden af vejledningen vil blive justeret, så det er synligt, at der er udgivet en ny version.

Vejledningen er tilgængelig via menupunktet Virksomheder og foreninger under titlen Bekæmpelse af hvidvask.

Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Version 1.4

Denne vejledning henvender sig til spiludbydere. Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til, hvordan du som spiludbyder kan leve op til kravene i hvidvaskloven.