Opdateret certificeringsprogram - ansvarligt spil

10, dec 2019

Som konsekvens af ændringer vedrørende ansvarligt spil i bekendtgørelserne for onlinekasino og online væddemål, som træder i kraft den 1. januar 2020, er det nødvendigt at ændre i certificeringsprogrammet. Inspektionsstandarderne for lotterier ændres samtidig, for at sikre at kravene er enslydende med kravene for onlinekasino.

Kravene i certificeringsprogrammet, som er direkte relateret til ændrede bestemmelser i bekendtgørelserne, er omformuleret. Det drejer sig blandt andet om krav relateret til anvendelse af Spillemyndighedens mærke, kundens mulighed for at få et kontoudtog fra tilladelsesindehaveren, fastsættelse af en indbetalingsgrænse før kunden kan begynde at spille samt diverse information til kunden i forhold til ansvarligt spil herunder henvisning til ROFUS og StopSpillet.

Ovenstående ændringer er alle foretaget i dokumentet med inspektionsstandarder og har givet anledning til at foretage andre simple ændringer i samme dokument. Der er i den anledning ikke tilføjet nye krav, men et antal krav er flyttet til andre afsnit i certificeringsprogrammet for at placere dem i deres rette kontekst. Dette betyder blandt andet. at afsnittet om information til kunden i forhold til spillerbeskyttelse nu fremstår mere klart.

Opdateringen omfatter samlet set dels et par generelle ændringer på tværs af spilkategorier og certificeringsområder og dels specifikke ændringer af krav i inspektionstandarderne for onlinekasino, online væddemål og lotterier. De specifikke ændringer vedrører ansvarligt spil. På grund af de generelle ændringer er der nye versioner af samtlige dokumenter i certificeringsprogrammet.

Generelle ændringer

  1. Fremadrettet behøver testvirksomhedens ISO-akkreditering ikke at henvise til den specifikke version af et certificeringsdokument fx SCP.01.01.DK.1.3, som er teststandarder for online væddemål. Fremover skal akkrediteringen blot henvise til SCP.01.01.DK. For denne ændring gælder en overgangsordning på tre måneder, således at akkrediterede testvirksomheder skal have opdateret deres akkreditering senest den 1. april 2020.
  2. Tilføjelse af en definition af ”brugergrænseflade” i ”generelle krav”. Brugergrænseflade dækker over blandt andet hjemmeside og apps. Definitionen er tilføjet for at sikre, at der kan skelnes mellem krav, som fx gælder specifikt for en tilladelsesindehavers hjemmeside, og krav, som gælder for flere brugergrænseflader som fx hjemmeside og app.

Specifikke ændringer for inspektionsstandarder for onlinekasino, online væddemål og lotterier

  1. Nye krav i afsnit 3.1.2 om anvendelse af Spillemyndighedens mærke og synlighed af, at tilladelsesindehaver har en tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden.
  2. Ændring af indholdet i afsnit 3.2.3 om kundeadgang. To krav, som handler om en kundes mulighed for at få et kontoudtog, er flyttet til et nyt afsnit (3.4.6), som netop er gældende for kontoudtog. Tre andre krav er tilføjet til afsnit 3.2.3 for at placere dem i den rette kontekst. Det drejer sig om tre krav fra afsnit 3.3.3, der handler om visning af dato og klokkeslæt for det foregående login og information til kunden om, hvordan man beskytter sin spilkonto.
  3. Ændringer til krav i 3.3.2 om kundeselvbegrænsning. Ændringerne i dette afsnit er hovedsageligt en konsekvens af ændringer til bekendtgørelserne. Det er blandt andet obligatorisk for kunden at fastsætte en indbetalingsgrænse, før spil kan påbegyndes. Der er desuden tilføjet en vejledningstekst til krav 3.3.2.6 om, at en funktion til selvudelukkelse skal være en automatiseret proces, hvilket blandt andet betyder, at afsendelse af en mail til tilladelsesindehaverens kundeservice ikke er tilstrækkelig. Formuleringen af andre krav i afsnittet er blevet justeret for at sikre en bedre forståelse.
  4. Afsnit 3.3.3 er ændret væsentligt for at målrette indholdet til spillerbeskyttelse. Afsnittet hed tidligere ”Spillerinformation” og indeholdte krav om blandt andet ansvarligt spil, krav om adgang til vejledning om beskyttelse af sin spilkonto og adgang til vejledningstekst om bevægelser på spilkontoen. Ændringen af afsnit 3.3.3 betyder, at nogle krav er flyttet til afsnit 3.2.3 (se punkt to ovenfor) og det nye afsnit 3.4.6 (se punkt 5 nedenfor) for at placere dem i den rette kontekst.
  5. Tilføjet nyt afsnit 3.4.6, som omhandler kundens mulighed for adgang til oplysninger om bevægelser på spilkontoen samt mulighed for at få et kontoudtog. Bemærk at kontoudtog jf. de nye bekendtgørelser ikke længere er begrænset til 12 måneder.

De opdaterede dokumenter i certificeringsprogrammet kan ses nederst i denne information og vil fra ikrafttrædelsen den 1. januar 2020 kunne findes direkte under de respektive spilområder på hjemmesiden.

Der vil senere blive offentliggjort et nyt sæt standardrapporter.

Certificeringsdokumenter til onlinekasino

Samtlige dokumenter til onlinekasino. Træder i kraft den 1. januar 2020. 

Certificeringsdokumenter til landbaseret kasino

Samtlige dokumenter til landbaseret kasino. Træder i kraft den 1. januar 2020.

Certificeringsdokumenter til landbaseret væddemål

Samtlige dokumenter til landbaseret væddemål. Træder i kraft den 1. januar 2020.

Certificeringsdokumenter til lotterier

Samtlige dokumenter til lotterier. Træder i kraft den 1. januar 2020.

Certificeringsdokumenter til online væddemål

Samtlige dokumenter til online væddemål. Træder i kraft den 1. januar 2020.