Onlinebingo hitter - og er ofte ulovligt

10, feb 2021

Online bingo- og bankokoncepter skyder frem i stor stil. Det er en tendens, som Spillemyndigheden er blevet opmærksom på i forbindelse med begrænsninger på grund af Covid-19. Desværre er mange af onlinekoncepterne ikke lovlige.

I en tid hvor det sociale liv i stor stil foregår bag en skærm, oplever Spillemyndigheden en markant stigning i interessen for almennyttige online bingo- og bankoarrangementer.

Spillemyndigheden modtager forespørgsler om emnet fra både store og små foreninger med almennyttigt sigte, fra erhvervsdrivende samt privatpersoner.

Samtidig med den store interesse for spilområdet, viser de foreløbige erfaringer, at der er uklarheder om forståelsen af reglerne for afholdelse af online bingo- og bankoarrangementer.

Derfor gennemgås reglerne i denne informationsskrivelse.

Afholdelse af lotterier, herunder bingo- og bankospil, falder under spillelovens bestemmelser, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende),
  • Deltagerne gennem indskuddet har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster), og
  • Gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.

Arrangører skal have tilladelse fra Spillemyndigheden til afholdelse af lotteri, hvis de ovenstående betingelser er opfyldt.

Disse lotterier skal som hovedregel enten afholdes med tilladelse til almennyttige lotterier eller med tilladelse til onlinekasino. Derudover kan et almennyttigt lotteri afholdes alene med en forudgående anmeldelse eller alene for foreningens medlemmer, uden en forudgående orientering til Spillemyndigheden, hvis kravene hertil er opfyldt.

Almennyttige lotterier må ikke afvikles som onlinebingo og -banko

Lotterier, herunder bingo- og bankospil, med et almennyttigt eller velgørende formål skal afvikles efter regler i bekendtgørelse om almennyttige lotterier. Læs mere om almennyttige lotterier på hjemmesiden.

Der kan ikke gives tilladelse til almennyttigt onlinebingo, da spilleloven indeholder et forbud om dette. Ifølge praksis gælder dette forbud også for de almennyttige lotterier, som kan afholdes uden forudgående tilladelse. Forbuddet omfatter også online banko.

Mulighed for onlinebingo

Bingo som afvikles online, kræver tilladelse efter reglerne for onlinekasino.

Udgangspunktet er derfor, at en arrangør, som ønsker at afholde onlinebingo, skal ansøge om en tilladelse, evt. indtægtsbegrænset, til at udbyde onlinekasino i Danmark.

For at ansøge om en tilladelse til at udbyde onlinekasino, skal der betales et ansøgningsgebyr.

Der findes særregler for onlinebingo udbudt via TV.

Du kan læse nærmere om reglerne for en onlinetilladelse, herunder krav og gebyr, på hjemmesiden.

 

Læs mere om reglerne

Spilleloven

Kriterierne for afholdelse af almennyttige lotterier står i bekendtgørelse nr. 1288 af 29. november 2019 (bekendtgørelse om almennyttige lotterier) 
Find bekendtgørelsen for almennyttige lotterier på hjemmesiden

Kriterierne for afholdelse af onlinekasino, herunder onlinebingo, står i bekendtgørelse nr. 1274 af 29. november 2019 (bekendtgørelse om onlinekasino) 
Find bekendtgørelsen for onlinekasino på hjemmesiden 

Hvis du ønsker yderligere vejledning i reglerne for afholdelse af onlinebingo eller fysisk bingo eller banko, opfordrer vi dig til at kontakte Spillemyndigheden inden spillet påbegyndes.