Nyheder i Rofus (Til tilladelsesindehavere)

12, dec 2016

Som tidligere annonceret, er Spillemyndigheden nu klar til at lancere en række udvidelser i ROFUS. Bl.a. gør vi det muligt for brugerne af ROFUS at sige Nej tak til spilreklamer. Dette betyder for jer, at I kan undgå at sende reklamer til selvudelukkede personer i ROFUS. Dette gøres ved, at I skal foretage servicekald i ROFUS, inden I udsender reklamer.

Servicekaldet I skal bruge er
Input:

GamblerMultiReklameCheck_I

(

      *InformationAktørValg*

      [

             TilladelsesindehaverNavn

             |

             * SpillemyndighedBrugerIdentifikation *

             RessourceNummer

      ]

)

*SpillerListe*

0{

      PersonCPRNummer

}

Output:
 

GamblerMultiReklameCheck_O

*SpillerListeReklameFravalgt*

0{

      PersonCPRNummer

}

I kan max spørge på op til 1.000 personer ad gangen. Ifølge vores tests tager et kald på 1000 personer ca. 2 sekunder. Dette betyder i praksis, at hvis I vil sende markedsføringsmateriale til 20.000 personer, skal servicekaldet foretages 20 gange.

Fra den 13. december 2016 kan I teste servicekaldet i vores ROFUS testmiljø. Såfremt I ikke har en eksisterende testbrugerkonto, beder vi jer om at rekvirere en ny. Såfremt I har en inaktiv testbrugerkonto, skal i anmode om at få genåbnet denne.

I får udleveret fire CPR numre til brug for testen.

Til validering beder vi jer om at sende dokumentation for jeres testresultat til tekniske.spm@spillemyndigheden.dk(link sends e-mail), når I har gennemført testen.

Den 16. januar 2017 skal alle udbydere have testet og være klar til at kunne masseforespørge i ROFUS. Ovenstående servicekald skal anvendes forud for afsendelse af markedsføringsmateriale.

En nærmere vejledning om brugen af masseforespørgselsfunktionen følger snarest.