Ny praksis fra Landsskatteretten: Ændring i Spillemyndighedens tavshedspligt

20, jun 2023

I marts 2023 traf Landsskatteretten afgørelse om, at Spillemyndigheden i visse tilfælde ikke er omfattet af den særlige og ubetingede tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17. Afgørelsen har betydning for, hvilke oplysninger, Spillemyndigheden fremover kan udlevere og hvad vi kan udtale os om.

Den 28. marts 2023 traf  Landsskatteretten afgørelse om, at de oplysninger, som Spillemyndigheden behandler efter spilleloven, ikke er omfattet af den særlige og ubetingede tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17.  Afgørelsen kan læses på skat.dk

Afgørelsen ændrer Spillemyndighedens hidtidige praksis for videregivelse af oplysninger og har dermed betydning for, hvad Spillemyndigheden fremadrettet kan oplyse om fysiske og juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold m.v.

Afgørelsen får også den betydning, at Spillemyndigheden fremover kan udtale sig om konkrete sager – i det omfang, det ikke vil være i strid med den almindelige tavshedspligt eller underlagt yderligere begrænsninger.

Stadig underlagt almindelig tavshedspligt
Spillemyndigheden er dog stadig underlagt en almindelig tavshedspligt efter reglerne i forvaltningsloven § 27. Vi videregiver derfor fortsat ikke fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder, ligesom oplysninger om fysiske personer altid behandles under iagttagelse af reglerne i databeskyttelseslovningen.

Forhold, der handler om betaling af skatter og afgifter vil stadig være omfattet af den særlige tavshedspligt, da det hører under skatteforvaltningsloven. 

Der vil i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, hvilke oplysninger, der kan udleveres.

Spørgsmål kan stilles via vores kontaktformular: Kontakt | Spillemyndigheden vælg emnet ”aktindsigt”.

Genoptagelse af aktindsigtsanmodninger
Spillemyndigheden gør opmærksom på, at enhver, der har søgt om aktindsigt og fået afslag med henvisning til skatteforvaltningslovens § 17, har mulighed for at få genoptaget og efterprøvet sin sag, hvis de henvender sig til os. Der er ingen frist for, hvornår man kan henvende sig.

Spillemyndigheden vil desuden i den kommende tid tage direkte kontakt til personer, der i løbet af de seneste to år har anmodet om aktindsigt og fået afslag med henvisning til skatteforvaltningslovens § 17 for at spørge dem, om de ønsker at få deres sag genoptaget. Udfaldet af eventuelt genoptagede sager beror på en konkret vurdering.