"Nej tak til spilreklamer" i Rofus (For tilladelses indehavere)

31, jan 2017

Dette er en vejledning til tilladelsesindehavere i brugen af "Nej tak til spilreklamer" i ROFUS.

Fra den 13. december 2016 stiller Spillemyndigheden en service til rådighed, der gør det muligt for tilladelsesindehavere at undgå at sende reklamer til selvudelukkede personer.

Der er ingen frist for at vælge denne service.

Vejledning til masseforespørgsel i ROFUS (Nej tak til spilreklamer)

Tilladelsesindehavere kan foretage servicekald i ROFUS, før der udsendes kampagne-eller reklamemails til deres kunder eller distributører.

Når en bruger siger ”Nej tak til spilreklamer”, er dette ”nej tak” gældende for alle spilreklamer fra alle spiludbydere. Det er derfor underordnet, hvad brugeren har af indstillinger på sin spilkonto hvad angår modtagelse af mails. Hvis brugeren gerne vil have reklamer igen, kan vedkommende altid fjerne sit ”Nej tak til spilreklamer” i ROFUS.

I skal kun forespørge i ROFUS på CPR numre tilhørende personer, som I har planlagt at sende spilreklamer til.

Hvis ROFUS ikke svarer, skal tilladelsesindehaveren undersøge, om fejlen ligger i egne systemer. Hvis ikke det er tilfældet, bedes I underrette Spillemyndigheden om forholdet. Hvis fejlen ligger i ROFUS (Spillemyndigheden) beder Spillemyndigheden om en rapport, der indeholder dato og klokkeslæt for hvornår udbyderen ikke fik svar fra ROFUS, samt selve fejlteksten.

Definition på spilreklamer

Med ”spilreklamer” menes enhver form for salgskontakt via telefonnumre, mailadresser, postadresser eller andre informationer, som spiludbyderen har om brugeren. Adresseløse husstandsomdelte reklamer og Internetreklamer er ikke omfattet.

Servicekald og CPR numre

Følgende servicekald kan anvendes:


Input:

GamblerMultiReklameCheck_I

(

      *InformationAktørValg*

      [

             TilladelsesindehaverNavn

             |

             * SpillemyndighedBrugerIdentifikation *

             RessourceNummer

      ]

)

*SpillerListe*

0{

      PersonCPRNummer

}

Output:

GamblerMultiReklameCheck_O

*SpillerListeReklameFravalgt*

0{

      PersonCPRNummer

}

Der kan højst spørges på 1.000 personer ad gangen. Ifølge vores tests, tager et kald på 1.000 personer ca. 2 sekunder. Det betyder i praksis, at hvis I vil sende markedsføringsmateriale til 20.000 personer, skal servicekaldet foretages 20 gange.

Fra den 13. december 2016 kan I teste servicekaldet i vores ROFUS testmiljø. Hvis I ikke har en eksisterende testbrugerkonto, beder vi jer om at rekvirere en ny. Hvis I har en inaktiv testbrugerkonto, skal I anmode om at få genåbnet denne. Skriv venligst til tekniske.spm@spillemyndigheden.dk(link sends e-mail), hvis dette er nødvendigt.

I kan benytte følgende CPR numre til testen:

  • 121180-0050
  • 121180-0085
  • 121180-0107
  • 121180-0093

Procedurer

Afslutningsvis bør jeres interne procedurer vedrørende udsendelse af markedsføring opdateres, så det sikres, at der er taget højde for følgende:

  • Forældede data slettes fra serveren
  • Hvordan det sikres, at de personer som I forespørger på i ROFUS, også er dem, I sender reklamer til
  • Hvordan I forholder jer, hvis I ikke får svar fra ROFUS.

Spørgsmål

Spørgsmål til systemet og procedurer kan rettes til fuldmægtig Kira Brianka på: kb@spillemyndigheden.dk.