Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

01, sep 2023

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive om de er interesseret senest den 15. september 2023. 

Ovennævnte myndigheder vil i fællesskab afholde case-baseret undervisning i november 2023. Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand. 

Sådan foregår undervisningen

Der vil blive undervist i fire cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle ovenstående aktører og de forskellige cases er blevet til med inputs fra brancherne. Arrangementet er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil være undervisere fra ovennævnte myndigheder. Undervisningen foregår på dansk. 

Hvor foregår undervisningen

Der vil være 2 arrangementer. Det første hos Finanssektorens Uddannelsescenter på adressen Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, den 1. november 2023, kl. 9:00-16:00, og herefter et hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, den 16. november 2023, kl. 9:00-16:00. Det vil ikke være muligt at deltage virtuelt.

Baggrunden for den case-baserede undervisning

Undervisningen har til formål at styrke vidensniveauet og erfaringsudvekslingen hos ansatte i og på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Dette som en del af ’Hvidvaskforum’ og ’Den nationale strategi’. 

Arrangementet er gratis. 

Grundet undervisningens format vil der være begrænsede pladser. Tildeling af pladser vil have fokus på at sikre branchemæssig diversitet i deltagerkredsen. 

Såfremt det kunne have interesse, bedes du registrere dig via nedenstående link med tilkendegivelse heraf senest den 15. september 2023. Du skal angive navn, stillingsbetegnelse, branche, virksomhed og hvilket arrangement, der har din interesse.

Registrér dig via Erhvervsstyrelsens formular

Du vil snarest efter fristen høre, om du har fået en plads.