Input ønskes til Hvidvasksekretariatets indikatorer for hvidvask og terrorfinansiering

08, jan 2024

Spillemyndigheden opfordrer spilbranchen til at komme med input til Hvidvasksekretariatets indikatorer for hvidvask og terrorfinansiering på GoAML. 

Når der foretages en underretning via GoAML, skal der vælges indikatorer. Indikatorerne er en hjælp til de underretningspligtige og til Hvidvasksekretariatet, sådan at den potentielle hvidvask og terrorfinansiering bedre kan identificeres. På nuværende tidspunkt kan indikatoren ”hvidvask gennem spil” vælges, hvis underretningen relaterer sig til spil. 

På baggrund af at spilbranchen har givet udtryk om et ønske om flere relevante indikatorer, har Spillemyndigheden været i dialog med Hvidvasksekretariatet. Hvidvasksekretariatet har tilkendegivet, at de gerne vil tage imod forslag til flere indikatorer, der vedrører hvidvask gennem spil.

Spillemyndigheden opfordrer derfor branchen til at komme med input til hvilke indikatorer, der ønskes i GoAML. 

Hvordan kan du komme med input?

Hvis du ønsker at komme med input, kan du sende disse til Spillemyndigheden på hvidvask@spillemyndigheden.dk inden den 5. februar 2024. Skriv gerne ”Input til indikatorer” i emnefeltet.

Spillemyndigheden vil herefter viderebringe forslagene til Hvidvasksekretariatet, der vil vurdere, hvorvidt forslagene kan implementeres. 

Det bemærkes, at indikatorerne som bruges i GoAML ikke skal forveksles med Hvidvasksekretariatets indikatorliste, som er en liste over forhold, der kan give anledning til at overveje, om der kan være tale om hvidvask eller terrorfinansiering.
Hvidvasksekretariatets indikatorliste kan findes på Anklagemyndighedens hjemmeside.