Information til arrangører af almennyttige lotterier: Dispensation til udskydelse af vindertrækning via notar

20, mar 2020

På baggrund af de udfordringer, som den nuværende situation med COVID-19 (Corona-virus) medfører, er der givet mulighed for, at arrangører af almennyttige lotterier med tilladelse fra Spillemyndigheden kan anmode om godkendelse til at udskyde trækningen.

Hvis du som arrangør vurderer, at det ikke, grundet den nuværende situation med COVID-19, er muligt at gennemføre trækningen på den allerede planlagte dato, kan du anmode Spillemyndigheden om at udsætte trækningen.

Der kan anmodes om udsættelse af trækningen i op til tre uger (21 dage) fra den oprindelige trækningsdato.

Spillemyndigheden foretager en konkret vurdering af den enkelte anmodning om udsættelse af trækning.

Hvis du som arrangør ønsker at anmode om at udskyde trækningen, skal du gøre følgende:

  • Send din skriftlige anmodning om udskudt trækning til Spillemyndigheden via vores kontaktformular. Vælg ”Almennyttigt lotteri”
  • Angiv i din anmodning lotteriets journalnummer eller vedhæft tilladelsen fra Spillemyndigheden samt ny trækningsdato booket hos notarkontoret
  • Vedhæft om muligt dokumentation på aflysning af den planlagte trækning fra notarkontoret

Arrangører opfordres til at foretage onlinebestilling af ny notartid, for at trækningen kan foretages tættest muligt på den oprindelige trækningsdato.

Vurderer arrangøren, at trækningen efterfølgende må udsættes yderligere, skal der sendes en ny skriftlig anmodning herom til Spillemyndigheden, hvorefter sagen vil blive vurderet igen.

I tilfælde af, at den oprindelige trækningsdato udsættes, opfordres arrangøren til at orientere lotteriets deltagere tydeligt herom via fx hjemmeside, brugergrænseflade eller direkte kontakt til deltagerkredsen. Den nye trækningsdato bør ligeledes fremgå klart og tydeligt.

Spillemyndigheden har stor forståelse for de udfordringer, som I som arrangører står overfor i denne helt ekstraordinære situation. Vi vil derfor tilstræbe at finde praktiske løsninger på de udfordringer, som opstår hos jer.

Spillemyndigheden står naturligvis til rådighed for de spørgsmål, som måtte melde sig. Vi vil bestræbe os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Pas godt på jer selv og hinanden.