Implementering af Nem-Id Javascript

17, sep 2014

Siden 1. januar 2012

Siden liberaliseringen af det danske spilmarked i januar 2012 har det været et krav, at login til en spilkonto skal ske ved hjælp af en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden.

I praksis er NemID blevet anvendt af samtlige tilladelsesindehavere, når login foregik via en enhed, som understøttede Java, som er en forudsætning for NemID. I bekendtgørelserne på onlinekasino og væddemål er der en undtagelse til de enheder, som ikke understøtter denne digitale signatur. Det har været muligt at søge om en dispensation til login fra mobile enheder uden brug af NemID (OCES-standarden).

Ny løsning til NemID

DanID – udbyder af NemID-løsningen – har udviklet en ny JavaScript løsning til NemID, som fungerer på langt de fleste mobile enheder. Det betyder, at tilladelsesindehavere skal implementere den nye løsning til at håndtere login og kontooprettelser via PC og mobile enheder. DanID har annonceret at den hidtidige løsning, som er baseret på Java vil blive udfaset med udgangen af 2014. Det er en forudsætning, at tilladelsesindehavere har foretaget migration fra Java til JavaScript inden udgangen af 2014, så de fortsat kan udbyde spil på det danske marked.

Spillemyndigheden og branchen har i foråret nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen havde til formål at se på krav til login på spilkonti blandt andet ud fra en vurdering af, hvordan de foregående 2 år var gået med brugen af NemID og med det faktum, at mobilt NemID er på vej. Resultatet af gruppens arbejde vil indgå i overvejelser om ændring af kravet om en loginløsning, som er baseret på OCES-standarden. Vi skal understrege, at der ikke er sket ændring af bekendtgørelserne.

Hvad nu?

Efter 31. december 2014 skal tilladelsesindehavere derfor være opmærksom på, at dispensationsbestemmelsens virkning i bekendtgørelserne bortfalder for de platforme, som fremover understøtter brugen af digital signatur. Det betyder, at tilladelsesindehaverne skal implementere og migrere over på den nye JavaScript løsning inden den 31. december 2014.

Fra 1. januar 2015 skal alle login, uanset platform, ske via digital signatur.

Tilladelsesindehavere, som tidligere har fået godkendt deres mobile loginløsning, vil få et brev, hvor der står, at den alternative login mulighed bortfalder med udgangen af 2014.