Hvidvasksekretariatet har opdateret indikatorliste for hvidvask og terrorfinansiering

27, sep 2021

Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har opdateret sin indikatorliste. Listen indeholder en række indikatorer, som i sig selv eller i kombination, kan være tegn på, at der bliver begået hvidvask eller terrorfinansiering. Indikatorlisten er en hjælp til de underretningspligtige, så de bedre kan identificere potentiel hvidvask og terrorfinansiering.

Der er sket en opdatering af de generelle indikatorer. Derudover er indikatorerne inddelt i specifikke underretningspligtige, herunder spilbranchen, samt indikatorer som er relevante for alle underretningspligtige. De underretningspligtige skal lave en underretning, hvis mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes. 

Listen er ment som inspiration, og den er derfor ikke udtømmende. 

Indikatorlisten kan tilgås fra Anklagemyndighedens hjemmeside

Kontakt Hvidvasksekretariatet, hvis du har spørgsmål 

Hvidvasksekretariatet vil gerne anerkende den unikke viden, som de underretningspligtige er i besiddelse af. De underretningspligtige opfordres derfor til at kontakte Hvidvasksekretariatet på fiu@politi.dk (cc Analysegruppen) ved spørgsmål eller kommentarer til indikatorlisten.

Spillemyndigheden står naturligvis også til rådighed, hvis vi kan være behjælpelige.