Framelding for betalingsservicekunder ved deltagelse i almennyttige lotterier

29, jun 2017

Spillemyndigheden har tidligere accepteret, at der kan ske betaling for deltagelse i almennyttige lotterier via Betalingsservice under nærmere fastsatte betingelser. Disse betingelser fremgår af vores nyhed af 26. oktober 2016 (Anvendelse af Betalingsserviceaftaler ved udbud af almennyttige lotterier). Kravet om, at deltagere med betalingsserviceaftaler skal have minimum 14 dages frist til at vælge det konkrete lotteri fra ved meddelelse til udbyderen, justeres fra nu af. Fremadrettet skal det blot fremgå af fremsendelsesbrevet, hvornår (dato) betalingsservicekunden senest (med rimelig frist) kan framelde sig lotteriet og hvordan. De øvrige betingelser for betaling via Betalingsservice gælder fortsat.