Dispensation fra kravet om indsendelse af regnskab for sidst afholdte lotteri inden næste tilladelse til almennyttige lotteri (tidsbegrænset periode)

24, okt 2016

Kravet om regnskab inden næste lotteri:

Det er en betingelse for at kunne få en ny tilladelse til almennyttigt lotteri, at udbyderen har indsendt regnskab til Spillemyndigheden for det sidst afholdte almennyttige lotteri.

Der kan undtagelsesvis dispenseres fra dette krav.

Spillemyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at adskillige udbydere af almennyttige lotterier er kommet i klemme, da de ikke længere kan anvende klasselotterilignende koncepter for deres almennyttige lotterier.

Midlertidig dispensation:

Med henblik på at lempe overgangen til de nye regler har Spillemyndigheden på den baggrund besluttet i en periode, frem til og med første halvår af 2017, at dispensere for kravet om, at regnskab for det sidst afholdte almennyttige lotteri skal være indsendt, inden en ny tilladelse kan gives.

Der kan dog kun accepteres ét udestående regnskab ad gangen.