Danskernes spilforbrug flader ud i 2019 efter flere års stigning

28, okt 2020

Spillemyndighedens opgørelser over det danske spilmarked fra 2019 viser, at der fra 2018 til 2019 er sket et mindre fald i det ugentlige spilforbrug pr. dansker over 18 år. Det er første gang i seks år, at forbruget ikke er stigende.

Siden det danske spilmarked blev delvist liberaliseret i 2012, har danskernes gennemsnitlige spilforbrug generelt været stigende. I 2018 brugte den gennemsnitlige dansker over 18 år ca. 40,7 kr. på spil om ugen, og i 2019 var tallet 40,4 kr. i 2019 priser. Der er således ikke tale om noget stort fald, men det bryder med den tendens til stigende spilforbrug, der ellers har kendetegnet spilmarkedet over de senere år. Til sammenligning blev der brugt godt 34 kr. om ugen i 2012 i 2019-priser.

”Det er interessant, at vi for første gang i seks år ser et fald i det gennemsnitlige spilforbrug i Danmark”, siger Jan Madsen, fungerende direktør i Spillemyndigheden, og fortsætter: ”Det er dog endnu for tidligt at sige, om det er en udvikling, der vil fortsætte på længere sigt.”

Det gennemsnitlige spilforbrug er det beløb, der er tilbage, når indskuddet i spillet fratrækkes gevinsterne. Beløbet er udtryk for spillernes tab og betegnes som bruttospilleindtægten (BSI).

Faldet ses især på det landbaserede område, som blandt andet tæller spil på fysiske spilleautomater og kasinoer. Også væddemålsområdet, som ellers siden 2012 har oplevet en markant vækst, har haft et mindre fald fra 2018 til 2019. Trods en fortsat stigning på onlinekasino har det dog ikke opvejet et fald i det gennemsnitlige spilforbrug.

Spillemyndigheden overvåger løbende udviklingen på spilmarkedet og udgiver kvartalsvise statistikker, som kan findes på Spillemyndigheden.dk.

”Det er en af Spillemyndighedens kerneopgaver at følge udviklingen på de forskellige spilområder. Viden om udviklingen på spilmarkedet er essentiel for Spillemyndigheden, da det viser, hvor spilmarkedet er på vej hen og kan blandt andet bruges til at udvikle indsatser indenfor ansvarligt spil.” siger Jan Madsen.  

Kvartalsstatistikken for 3. kvartal forventes at være tilgængelig i midten af november.

 

Spilforbruget flader ud i 2019 efter flere år med vækst (Oktober 2020)

Efter en konstant stigning i spilforbruget siden 2012, viser tal fra 2019 et mindre fald.

Læs faktaark om udviklingen i danskernes spilforbrug siden 2012