Crowdfundings i kombination med lotterier kan kræve tilladelse

26, maj 2020

Spillemyndigheden oplever, at der er et behov for at øge kendskabet til reglerne vedrørende crowdfundings, som ud over indsamlingen omfatter et lotteri.

Crowdfunding er en form for fundraising, hvor virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner via donationer søger at rejse penge til deres projekter og idéer.

Crowdfundings, hvor et doneret beløb udløser deltagelse i et lotteri, betragtes afhængig af formålet som omfattet af reglerne for almennyttige lotterier.

Dette skyldes, at en donation betragtes som omfattet af indsats-begrebet i de situationer, hvor man betaler mere for en vare end den er værd. Når man donerer et beløb i forbindelse med en crowdfunding og derved opnår deltagelse i et lotteri, betragtes donationen som udgangspunkt som et indskud.

Afholdelse af et almennyttigt lotteri forudsætter tilladelse fra Spillemyndigheden.

Kort om reglerne for almennyttige lotterier

Foruden monopolselskaberne (Danske Lotteri Spil, Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet) kan alene foreninger, institutioner, organisationer og komitéer kan afholde almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Privatpersoner og erhvervsvirksomheder kan ikke afholde almennyttige lotterier.

Et almennyttigt lotteri kræver tilladelse fra Spillemyndigheden hvis:

  • Deltagerne betaler et indskud for at deltage (penge eller lignende),

  • Chancen for at vinde en gevinst beror på tilfældighed og

  • Der er mulighed for at vinde en gevinst

Spillemyndigheden betragter det som et indskud for deltagelse i et lotteri, hvis deltagelsen udløses ved betaling af en donation.

Der skal i et almennyttigt lotteri med lodsedler være tale om fysiske lodder.

Anmeldelse – senest 14 dage før I skal afholde lotteriet
Foreninger og organisationer skal anmelde et almennyttigt lotteri til Spillemyndigheden, når salgssummen er på 20.000 kr. eller derunder.

Ansøgning om tilladelse – senest fire uger før I skal afholde lotteriet
Institutioner og komitéer skal altid søge om tilladelse fra Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri.

Foreninger og organisationer skal søge om tilladelse fra Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri, når salgssummen er over 20.000 kr. eller ved tredje anmeldelse i samme kalenderår.

Læs mere om reglerne for afholdelse af almennyttige lotterier på Spillemyndighedens hjemmeside under ”virksomheder og foreninger” og ”Almennyttigt lotteri”. Her kan I også finde Spillemyndighedens vejledning om almennyttige lotterier og bekendtgørelsen for almennyttige lotterier nr. 1288 af 29. november 2019.

Er du som arrangør i tvivl, om du afholder et lotteri, som kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, opfordres du til at kontakte Spillemyndigheden via kontaktformularen, inden lotteriet påbegyndes.

Skriv via Spillemyndighedens kontaktformular