Certificering af online- og landbaseret kasino

22, dec 2017

Den 20. december 2017 udsendte Spillemyndigheden en nyhed vedr. opdatering af certificeringsprogrammet for onlinekasino pga. liberaliseringen af onlinebingo pr. 1. januar 2018. Certificeringsprogrammet er nu opdateret og kan findes under hvert spilområde.

Certificeringskravene vedr. onlinebingo er indarbejdet i programmet for onlinekasino, da onlinebingo er omfattet af bekendtgørelsen for onlinekasino og derved også tilladelserne for udbud af onlinekasino.

Som det også blev nævnt i nyheden den 20. december 2017, så er Spillemyndigheden opmærksom på og har forståelse for, at det vil være særdeles vanskeligt at få testet og inspiceret spil inden årets udgang. Vi skal dog gøre opmærksom på, at uanset om bingospil når at blive testet eller ej, så skal kravene i bekendtgørelsen efterleves.

Landbaseret kasino

Spillemyndigheden kan i dag også offentliggøre det første certificeringsprogram for landbaseret kasino. Certificeringsprogrammet indeholder de samme krav, som der var i den nu ophævede bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2011 om landbaseret kasino. Endvidere indeholder certificeringsprogrammet krav vedrørende de jackpots, der er tilknyttet kasinoets spilleautomater.

Spillemyndigheden gør opmærksom på, at det udelukkende er de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder, der gælder for landbaseret kasino. Dette fremgår ligeledes af siden, hvor certificeringsprogrammet hentes (Under hvert spilområde).

Øvrige ændringer

Der er foretaget ændringer i alle test- og inspektionsstandarder på tværs af spilkategorierne. En stor del af ændringerne er konsekvensændringer pga. liberalisering af onlinebingo og væddemål på hestevæddeløb, men også pga. ændringer tidligere på året i hvidvasklovgivningen. Certificeringsprogrammet indeholdte krav som var hjelmet i spillelovgivningen, men da disse krav ikke længere er en del af vores lovgivning, er kravet taget ud af certificeringsprogrammet. Det drejer sig specifikt om kravene vedr. politisk udsatte personer og kravene til at spilsystemet skulle give tilladelsesindehaver besked, når der var transaktioner, som kan give mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Spillemyndigheden skal gøre opmærksom på, at tilladelsesindehavere fortsat skal leve op til disse krav, men at kravene nu er placeret udenfor spillelovgivningen.

Enkelte steder har vi desuden præciseret selve kravet eller vejledningstekster, men der er ikke fjernet krav ud over de ovenfor nævnte vedr. hvidvask.

Standardrapporter

Spillemyndigheden udgiver hurtigst muligt i det nye år opdaterede standardrapporter, som skal anvendes i forbindelse med dokumentation af overholdelse af certificeringsprogrammet.