Ændringer vedrørende dispensationspraksis ved udbud af almennyttigt lotteri

29, jun 2017

Senest den 24. januar 2017 har Spillemyndigheden meddelt, at dispensationspraksissen, hvorefter en lotteriudbyder kan være bagud med ét regnskab ad gangen, fortsætter året ud. Fremadrettet åbner vi op for, at udbyderne kan søge om dispensation efter bekendtgørelse om almennyttige lotterier § 2, stk. 5, til at være bagud med op til to regnskaber. Udbyderne kan derved afvikle op til tre lotterier ad gangen (med særskilte tilladelser).