Ændring af bekendtgørelser - krav om dataplacering fjernet

03, jun 2021

En nyligt vedtaget EU-forordning betyder, at der er sket en mindre ændring i bekendtgørelserne om onlinekasino, online væddemål og landbaserede væddemål.

Der er på Erhvervsministeriets område vedtaget forordning 2018/1807/EU om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union. Forordningen er direkte gældende i medlemslandene. For at sikre, at de danske regler ikke er i strid med forordningen, er der fjernet to krav om placering af data i de danske spilbekendtgørelser med virkning fra den 30. maj 2021.

Dataplaceringskrav

Spilsystemet

I forhold til spilsystemet har der frem til nu været krav om, at det IT-udstyr, der anvendes til udbud af spil i Danmark, som udgangspunkt skal være placeret her i landet, jf. bekendtgørelse om onlinekasino § 34, bekendtgørelse om online væddemål § 29 og bekendtgørelse om landbaserede væddemål § 12.

Dette ændres med virkning fra den 30. maj 2021, så tilladelsesindehaver blot skal give Spillemyndigheden adgang til at foretage en betryggende kontrol af spilsystemet, hvorved forstås IT-udstyr, der anvendes til udbud af væddemål ved hjælp af fjernadgang eller lignende. Kravet om fjernadgang kan dog fraviges af Spillemyndigheden, såfremt tilladelsesindehaver har tilladelse til udbud af spil i et andet land, hvor en offentlig myndighed fører tilsyn med tilladelsesindehavers spiludbud, og denne tilsynsmyndighed har indgået aftale med Spillemyndigheden om tilsynet med tilladelsesindehavers udbud af spil her i landet.

Disse muligheder kendes også fra den nuværende ordlyd af bestemmelserne, og der er derfor ikke materielle ændringer i den hidtidige praksis.

Da der er tale om tekniske ændringer, der udspringer af et EU-krav, der er direkte gældende i medlemslandene, og som retter sig mod myndighederne, har ændringen ikke været i høring.

Se bekendtgørelsesændringen for onlinekasino 

Se bekendtgørelsesændringen for online væddemål

Se bekendtgørelsesændringen for landbaseret væddemål