Åbning af det liberaliserede marked

22, sep 2011

Det er med stor glæde, at Spillemyndigheden nu kan åbne for modtagelse af ansøgninger til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark med virkning fra den 1. januar 2012.

Frist

Spiludbydere, der ønsker en tilladelse til udbud af spil med virkning fra den 1. januar 2012, skal have fremsendt deres ansøgning om udbud af væddemål og onlinekasino senest:

den 17. oktober 2011, kl. 12.

Hvis ansøgningen modtages efterfølgende, må et senere virkningstidspunkt forventes.

Tidsbegrænsede tilladelser

Spillemyndigheden skal understrege, at der i første omgang vil blive tale om en tidsbegrænset tilladelse af 1-års varighed. Det skyldes, at der er ganske kort sagsbehandlingstid for Spillemyndigheden til at gennemføre den fulde undersøgelse af ansøgerne for at vurdere, om betingelserne for at udbyde spil i Danmark er opfyldt.

Samtidig er Spillemyndigheden opmærksom på, at det kan være tidskrævende at få et spilsystem mv. certificeret efter international og dansk standard, og tilladelsesindehaveren vil kunne få mulighed for at få op til 1 år til at få certificeret spilsystemet fuldt ud.

5-årige tilladelser

Tilladelsesindehaveren kan forvente, at tilladelsen bliver ændret til en 5-årig tilladelse, hvis betingelserne også efter færdiggørelse af den fulde undersøgelse må anses for at være opfyldte. Tilladelsesindehaveren skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget i den anledning.

Tilladelsesindehaveren vil tidsmæssigt blive stillet som om, den 5-årig tilladelse var udstedt på tidspunktet for den 1-årige tilladelse og med samme virkningstidspunkt. Der skal ikke i denne situation betales et nyt ansøgningsgebyr.

Det vil blive anført udtrykkeligt i den 1-årige tilladelse, at tilladelsen er givet på baggrund af foreløbige undersøgelser, og at ansøgeren kan forvente tilladelsen ændret til en 5-årig tilladelse, hvis betingelserne efter færdiggørelsen af den fulde undersøgelse fortsat må anses for opfyldte. Endvidere vil det blive anført, at Spillemyndigheden kan kræve tilladelsen tilbagekaldt, hvis det på baggrund af disse yderligere undersøgelser eller andre forhold skulle vise sig, at ansøgeren ikke opfylder kravene i spilleloven.

Samarbejde

Spillemyndigheden glæder sig meget til det fremtidige samarbejde og vil være i løbende dialog med ansøgere - og vores kommende tilladelsesindehavere.