Klagevejledning for spillere

Klage over en spiludbyder

Hvis du ønsker at klage over et spil, skal du kontakte din spiludbyder, som er forpligtet til at behandle klager fra spillere. 
Klagen skal indeholde information om din identitet og begrundelsen for din klage. Spiludbyderen har ret til at afvise klagen, såfremt kravene ikke er opfyldt. 
Spiludbyderen skal behandle klagen hurtigst muligt, og hvis klagen ikke er afgjort inden for 14 dage, skal du informeres om, hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen. 

Henvendelse til Spillemyndigheden 

Spillemyndigheden modtager altid gerne henvendelser fra spillere, hvis en spiludbyder ikke overholder lov om spil eller regler fastsat i medfør af loven.
Henvendelser kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdene nærmere og eventuelt resultere i, at spiludbyderen bliver bedt om at ændre praksis, hvis Spillemyndigheden finder det nødvendigt.
Hvis Spillemyndigheden går videre med henvendelsen, har Spillemyndigheden ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.
Spillemyndigheden kan ikke træffe afgørelse i konkrete tvister mellem dig og spiludbyderen.

Forbrugerombudsmanden 

Forbrugerombudsmanden fører blandt andet tilsyn med om erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og andre forbrugerbeskyttende regler.

Hvis du ønsker at klage over en spiludbyders markedsføring, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

Klag til forbrugerombudsmanden

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Du har mulighed for at klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, hvis du opfylder kravene til en klage. 

Læs mere om kravene for en klage

Center for Klageløsning er det første trin i det offentlige forbrugerklagesystem, hvor jurister hjælper med at opnå en fælles løsning mellem dig og spiludbyderen gennem mægling. Finder I ikke en fælles løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. Det er altså et krav, at sagen er blevet påklaget til Center for Klageløsning, inden der kan klages til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet er et domstolslignende organ, der træffer en juridisk afgørelse i sagen. 

Du kan klage til domstolene

Hvis du er uenig med spiludbyderen i forhold til spiludbyderens afgørelse af din klage, har du mulighed for at indbringe sagen for domstolene. På dette område gælder de almindelige regler om domstolsprøvelse.

For mere information om førelse af sager ved domstolene henvises til hjemmesiden domstol.dk.

domstol.dk

Spiludbydere uden tilladelse fra Spillemyndigheden

Spiludbydere skal have en tilladelse for lovligt at kunne udbyde spil på det danske marked. Det er Spillemyndigheden, som udsteder tilladelse til spiludbydere i medfør af lov om spil.

Liste over online tilladelsesindehavere

Hvis du vil klage over en spiludbyder uden tilladelse fra Spillemyndigheden, skal du som udgangspunkt kontakte spillemyndigheden i det land, hvor tilladelsen er udstedt.
Spillemyndigheden modtager dog meget gerne information om spiludbydere, som ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis spiludbyderen retter sit spil mod det danske marked.

Kontakt Spillemyndigheden

Love og regler

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 65
Af 25 jan 2012

Om landbaserede væddemål

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 66
Af 25 jan 2012

Om online væddemål

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 773
Af 09 jun 2017

Om onlinekasino

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Information

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.