Information 9

09 mar 2012

Godkendelse af loginløsninger til fx mobiltelefoner

Denne information af 9. marts 2012 vedrører godkendelse af loginløsninger til fx mobiltelefoner.

Tilladelsesindehavere, der ønsker at udbyde online væddemål og kasino uden brug af digital signatur, skal have dette godkendt af Spillemyndigheden. 

Spillemyndigheden kan godkende, at login sker uden brug af en digital signatur, hvis

  • det ikke er teknisk muligt at benytte digital signatur på den platform, hvor spillet afvikles fx via mobiltelefoner, eller
  • login sker fra en kunde i Grønland.

Hvordan får vi en godkendelse? 

I skal, til jeres kontaktpersoner i Spillemyndigheden, sende en beskrivelse, der redegør for, hvordan I sikrer, at der er en sikker loginløsning, vedlagt en illustration af, hvordan login proceduren er tilrettelagt.

Hvis vi vurderer, at proceduren er tilstrækkelig, vil I modtage en godkendelse fra os, og der kan herefter udbydes spil.

Hvor længe kan der tillades login uden digital signatur?

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anvende NemID på mobiltelefoner. Dette forventes tidligst at være tilgængeligt i slutningen af 2012. Herefter skal login også ske via NemID på mobiltelefoner.

NemID anvendes ikke  i Grønland i samme omfang som i Danmark. Det vides endnu ikke, hvornår NemID vil være fuldt implementeret i Grønland.

I skal være specielt opmærksomme på følgende:

Hvis I tillader en kunde at registrere sig via mobile enheder, vil der alene kunne oprettes midlertidige spilkonti.

Hvis NemID (PID-funktionen) er en del af jeres verificeringsproces for kundens identitet, skal kunden logge ind to gange på hjemmesiden. Første gang som del af identificeringsprocessen og anden gang, fordi det kræves, at første login til spilkontoen sker fra en platform, hvor signaturen kan anvendes.

Ved udbud af spil i Grønland skal der indhentes en anden form for supplerende dokumentation for kundens identitet, hvis I normalt anvender NemID til dette.

Kunden skal altid kontrolleres i ROFUS, inden denne gives adgang til at spille.