Information 8

30 jan 2012

Implementering af NemID

Denne information af 30. januar 2012 vedrører implementering af NemID.

DanID har oplyst, at PID funktionen for virksomheder uden CVR-nummer først vil være tilgængelig den 29. februar 2012. Da det tidligere er meldt ud, at kundens identitet skal være valideret med NemID eller alternativ dokumentation inden den 1. marts 2012 (Information nr. 6), har Spillemyndigheden besluttet, at følgende gælder for, at en spilkonto kan betragtes som endelig:

Spillere, der er registreret før den 31. januar 2012:

 1. Inden den 1. marts 2012 skal tilladelsesindehaveren have indhentet CPR-nummer, navn og adresse på spilleren.
 2. Oplysningerne skal inden den 1. marts 2012 være kontrolleret ved en uafhængig og pålidelig kilde (fx CPR-registeret).
 3. Fra den 1. marts 2012 skal spilleren altid logge ind med en digital signatur med sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden (NemID). Hvis spilleren ikke er logget ind inden den 30. marts 2012, skal kontoen lukkes, medmindre tilladelsesindehaver på anden måde har indhentet supplerende dokumentation. Oplysninger, som tilladelsesindehaveren allerede er i besiddelse af, kan også anvendes (som beskrevet i vores spørgsmål og svar), da det ikke er et krav, at det er den digitale signatur, der anvendes som supplerende dokumentation.

Spillere, der er registreret i perioden fra den 1. februar til den 28. februar 2012:

 1. Ved registrering skal tilladelsesindehaveren indhente CPR-nummer, navn og adresse på spilleren.
 2. Oplysningerne skal kontrolleres ved en uafhængig og pålidelig kilde (fx CPR-registeret).
 3. Tilladelsesindehaver skal indhente supplerende dokumentation for kundens identitet (fx via PID funktionen i NemID).
 4. Digital signatur skal anvendes ved spillerens login senest 30 dage efter kundens registrering. 
 5. Punkt 2 og 3 skal være udført inden 60 dage fra kundens oprettelse dog senest den 31. marts 2012, ellers skal spilkontoen lukkes.

Spillere, der er registreret den 29. februar 2012 og herefter:

Identifikationsproceduren udføres efter reglerne i bekendtgørelserne, hvilket medfører:

 1. Ved registrering skal tilladelsesindehaveren indhente CPR-nummer, navn og adresse på spilleren. Der oprettes en midlertidig konto til kunden.
 2. Oplysningerne skal kontrolleres ved en uafhængig og pålidelig kilde (fx CPR-registeret).
 3. Tilladelsesindehaver skal indhente supplerende dokumentation for kundens identitet (fx via PID funktionen i NemID).
 4. Punkt 2 og 3 skal udføres indenfor 30 dage. Først herefter er en kundes identitet bekræftet, og spilkontoen er endelig. Hvis kundens identitet ikke er bekræftet inden 30 dage, skal den midlertidige spilkonto lukkes.
 5. Efter kundens identitet er bekræftet, kan der alene ske login til en spillers spilkonto med en digital signatur med et sikkerhedsniveau tilsvarende OCES-standarden.

Ovenstående gælder, uanset om der anvendes NemID eller en anden digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden, og det gælder både for virksomheder med og uden et dansk CVR-nummer.

Vær opmærksom på, at NemID alene kan anvendes som den omtalte supplerende dokumentation. Dette betyder, at selvom PID funktionen er tilgængelig, skal tilladelsesindehavere stadig verificere navn, adresse og CPR-nummer ved en uafhængig og pålidelig kilde. ROFUS kan ikke anvendes til dette.

Spillemyndigheden forventer hermed, at implementeringen af en digital signatur foregår så smidigt som muligt.