Information 34

03 mar 2017

Proces for fornyelse af 5-årige tilladelser

Den 3. marts 2017

Denne information har til formål at give et overblik over processen for ansøgning om fornyelse af 5-årige tilladelser til væddemål og/eller onlinekasino.

Informationen vil også dække de tilfælde, hvor der ønskes fornyelse af en tilladelse, der er blevet udstedt kortere end 5 år.

Denne information erstatter information nr. 30 og 31.

Ansøgningstidspunkt

Der kan tidligst ansøges om fornyelse af en tilladelse 6 måneder før udløb af den eksisterende tilladelse.

Hvis Spillemyndigheden skal nå at behandle ansøgningen og udstede en ny tilladelse til ansøgeren, skal ansøgningen fremsendes senest 3 måneder inden udløb af den eksisterende tilladelse.

Ansøgningsblanket og vejledning

Ansøgningsblanket 2-06 (Ansøgning om fornyelse af tilladelse) skal udfyldes. Vejledningen til blanketten findes bagerst i blanketten og bør konsulteres, før der rettes henvendelse til Spillemyndigheden.

Ansøgningsblanketten kan findes her.

I vejledningen til blanketten findes svar på mange spørgsmål, der relaterer sig til ansøgningsprocessen. Se side 12 og frem.

Derudover er Spillemyndighedens ”Vejledning om væddemål og onlinekasino” tilgængelig på vores hjemmeside til afklaring af mere generelle spørgsmål. Du kan læse vejledningen her. Vejledningen "Vejledning om væddemål og onlinekasino" vil blive oversat til engelsk i nærmeste fremtid.

Fremsendelse af ansøgningen til Spillemyndigheden

Ansøgningen skal fremsendes samlet til Spillemyndigheden.

Yderligere oplysninger om fremsendelse kan findes i vejledningen under punktet ”Generelt om fremsendelse af ansøgningsmaterialet”.

Efter indsendelsen af ansøgningen

Hvis den indsendte ansøgning er mangelfuld, vil ansøger blive bedt om at indsende det manglende materiale inden en angiven frist. Hvis ansøger ikke overholder denne frist, vil ansøgningen risikere ikke at kunne nå at blive behandlet inden udløbet af den aktuelle tilladelse.

Kommunikationen undervejs i genansøgningsprocessen vil foregå med de medarbejdere i Spillemyndigheden, som behandler ansøgninger om fornyelse af tilladelser. Ansøger skal derfor ikke kontakte vedkommendes vanlige juridiske eller tekniske kontaktperson i forbindelse med spørgsmål, der relaterer sig til genansøgningen.