Information 24

10 nov 2015

Om ROFUS

Den 10. november 2015

Spillemyndigheden har implementeret en ny funktion i Registret Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) således, at spillere, der har en online spilkonto, nu har nem adgang til at udelukke sig fra onlinespil i 24 timer – en såkaldt cool down periode. Den nye funktion er en tilføjelse til de allerede eksisterende udelukkelsesmuligheder. Der er således fortsat mulighed for, at spillerne kan forlænge sin udelukkelse, så den har varighed af enten 1, 3, 6 måneder eller som en endelig udelukkelse.
 
Den yderligere mulighed for at udelukke sig fra onlinespil i ROFUS i 24 timer sker med hjemmel i BEK nr. 67 af 25/01/2012 om onlinekasino § 19, stk. 1, hvorefter Spillemyndigheden skal føre et register over spillere, der ønsker midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil hos tilladelsesindehavere.
 
Med denne korte cool down periode ønsker Spillemyndigheden, at ROFUS bliver et vigtigt redskab og alternativ for spillere, der alene ønsker at udelukke sig i korte perioder. Spillemyndigheden har en oplevelse af, at spillerne efterspørger denne funktion, og at mange finder det mindre indgribende at udelukke sig i en kortere periode end f.eks. en måned. Forventningen er derfor at mange, der ellers vil afholde sig fra at udelukke sig i ROFUS, vil benytte denne funktion.
 
Den nye funktion, som Spillemyndigheden har udarbejdet, er en stopknap, som er direkte tilgængelig fra forsiden af Spillemyndighedens hjemmeside. Stopknappen sætter yderligere fokus på den nye udelukkelsesperiode. Ved klik på stopknappen, føres spillerne direkte hen til ROFUS udelukkelsesregistret, hvor spillerne skal anvende nemID ved login.
 
Samtidig med lanceringen af 24 timers udelukkelsesperioden har Spillemyndigheden udarbejdet et logo til ROFUS. Logoet symboliserer en redningskrans og anvendes alene af Spillemyndigheden i sammenhænge, hvor ROFUS omtales. Det er som udgangspunkt ikke hensigten, at spiludbyderne skal anvende ROFUS logoet på spiludbydernes hjemmeside, hvorfor det heller ikke er tilgængeligt til download.