Information 23

07 okt 2015

Væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter 

Den 7. oktober 2015

Spillemyndigheden har på baggrund af en forespørgsel fundet anledning til at justere Information nr. 19 om væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter.

Vi meddelte i Information nr. 19, at det kun er muligt at udbyde puljevæddemål på den fremtidige værdi af et finansielt instrument, hvis spillet alene bliver afgjort af den relative kursudvikling mellem flere mulige finansielle instrumenter.

Spillemyndigheden tilføjer nu, at det også er muligt at udbyde puljevæddemål på den fremtidige værdi af ét finansielt instrument, såsom prisen på én aktie, én råvare eller ét aktieindeks. Et puljevæddemål kan herved afgøres ved kursudviklingen af et enkelt finansielt instrument.

Det er således to muligheder for at afgøre et puljevæddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter: Enten ved den relative kursudvikling mellem flere instrumenter eller ved den individuelle kursudvikling af ét instrument.

Det skal præciseres, at alle øvrige forudsætninger angivet i Information nr. 19 stadig er gældende og Information nr. 23 skal forstås i sammenhæng hermed.

Information 19