Information 13

02 okt 2012

Forlængelse af tilladelsesperioder

Den 2. oktober 2012

Spillemyndigheden er i gang med processen med at ændre de 1-årige tilladelser til onlinekasino og væddemål, der blev udstedt i december 2011, til 5-årige tilladelser.

Denne information vedrører alene tilladelser, der udløber 31. december 2012.

Processen vil være som følger:

Brev om status på tilladelse

I oktober 2012 vil alle tilladelsesindehavere modtage et individuelt brev, der redegør for status på deres konkrete tilladelse. Det vil fremgå af brevet, hvis der er forhold, der kan medføre, at tilladelsen ikke bliver forlænget eller kun bliver forlænget i en kortere periode.

Det vil blive oplyst i brevet, hvis vi mangler materiale, eller hvis der er vilkår i tilladelsen, der endnu ikke af forskellige årsag er opfyldt.

Indlevering af certificeringsdokumenter

Senest den 1. november 2012 skal alle certificeringsdokumenter være kommet frem til Spillemyndigheden.

Dokumenterne skal indsendes elektronisk til mail@spillemyndigheden@dk.

Husk at

  • certificeringsrapporterne skal være underskrevet, og
  • at Spillemyndigheden skal modtage CV'er for de personer, som har underskrevet certificeringsrapporterne, enten sammen med certificeringsrapporterne eller direkte fra den akkrediterede testvirksomhed.

Vær særligt opmærksom på dette, hvis jeres akkrediterede testvirksomhed har benyttet underleverandører.

Hvis materiale ikke er leveret inden fristen

Hvis vi ikke har modtaget alt materialet inden den 1. november 2012, kan det medføre, at I ikke har tilladelse til at udbyde spil fra den 1. januar 2013. Hvis dokumenterne indleveres efter fristen, kan vi ikke garantere, at der kan være udstedt den forlængede tilladelse inden den 1. januar 2013. Vi vil dog forsøge at gennemgå dokumenterne og dermed bestræbe os på at få udstedt de forlængede tilladelser. Hvis dette ikke er muligt, kan I ikke udbyde spil fra 1. januar 2013, og indtil I har modtaget de forlængede tilladelser.

Udstedelse af tilladelser

Vi vil løbende udstede tilladelser, efterhånden som tilladelsesindehaverne opfylder kravene til at opnå en forlænget tilladelse.