Mistanke om ulovligt spil?

Et spil er ulovligt, hvis den virksomhed, der udbyder spillet ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden. Hvis du finder eksempler på ulovligt spil, kan du henvende dig til Spillemyndigheden.

Rapport om ulovligt onlinespil

Spillemyndigheden udgiver en gang om året en rapport om ulovligt onlinespil, og om vores arbejde med området.

Læs rapporten

Hvorfor skal du vælge de lovlige hjemmesider?

Hvis du spiller hos en spilvirksomhed, der vælger en spiludbyder med tilladelse i Danmark, kan du være sikker på, at spillene udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde og i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

Samtidig er du, når du spiller på hos en spiludbyder med dansk tilladelse, sikret at der allerede er betalt afgift af en eventuel gevinst.

Særligt for pyramidespil

Det er forbudt at udbyde pyramidespil i Danmark. Kendetegnene for pyramidespil er, at:

  • Deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier
  • Deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt, og
  • Den økonomiske vinding hidrører hovedsagelig fra indsats fra deltagere, som efterhånden indtræder i arrangementet.

Pyramidespil er "pyramidisk opbygget". Dette betyder, at grundlaget for initiativstarterens og deltagernes økonomiske indtjening i pyramidespillet bliver skabt ved, at i hvert fald nogle af deltagerne i "pyramiden" hverver mere end én ny deltager og dermed får pyramiden til at vokse. 

Den økonomiske vinding/gevinsten skal hovedsagelig stamme fra indsats, der betales af nye deltagere i spillet, før der kan være tale om et pyramidespil. Indtjeningen i et pyramidespil vil dermed ikke primært stamme fra en reel omsætning af varer eller tjenester. Et arrangement kan godt være pyramidisk opbygget uden at overtræde forbuddet mod pyramidespil, hvis der er tale om en reel salgsorganisation. Sådanne organisationer kendes ofte som "Multi Level Marketing" eller "Network Marketing".

Grænsedragningen mellem de i udgangspunktet lovlige Multi Level/Network Marketing tilfælde og de ulovlige pyramidespil vil typisk være op til en meget konkret vurdering. 

Loven gælder lige for alle, både privatpersoner og selskaber. Det er kun den person eller det selskab, som udbyder pyramidespillet, der kan straffes direkte efter spillelovens regler. Ved "udbud" af pyramidespil forstås dog både det at påbegynde selve pyramidespillet og at fortsætte dette ved at hverve nye medlemmer til spillet. Dette gælder uanset, om de nye medlemmer accepterer invitationen.

Mistanke om matchfixing?

Hvis du har mistanke om, at der finder matchfixing sted i forbindelse med et væddemål, kan du kontakte Spillemyndigheden via vores kontaktformular.

Kontakt Spillemyndigheden

Anmeldelse af ulovligt spil eller ulovlig reklame

Hvis du opdager ulovligt spil på nettet eller reklamer for ulovligt spil, hører Spillemyndigheden gerne fra dig,

Du kan anmelde direkte via vores kontaktformular under menupunktet Kontakt eller på tlf. 72 38 79 13.

Det vil være en stor hjælp, hvis der i din anmeldelse oplyses om domænenavn/navnet på medie/adresse på spillestedet med angivelse af dato for reklameringen, samt hvis der vedhæftes dokumentation for det ulovlige udbud/reklamering.
 

Hvad sker der med anmeldelsen?

Det er en af Spillemyndighedens vigtigste opgaver at beskytte det lovlige spillemarked, dvs. de spiludbydere, som har fået en tilladelse. Vi er derfor altid interesserede i at høre, hvis der reklameres for eller udbydes spil fra en spiludbyder uden tilladelse.

Henvendelsen indgår i vores almindelige tilsyn med spillemarkedet, hvor vi kan undersøge nærmere, om der er reklameret for eller udbudt spil fra en spiludbyder uden tilladelse.

Spiludbydere, der udbyder spil uden tilladelse, vil få en henstilling fra Spillemyndigheden om at ophøre med det ulovlige spiludbud. I sidste ende vil vi kunne gå i byretten for at få blokeret for den pågældende hjemmeside og/eller anmelde den pågældende udbyder til politiet.

Medier, der reklamerer for spil eller spiludbydere uden tilladelse, vil få en henstilling fra os om at ophøre med den ulovlige reklamering. Hvis mediet ikke ophører med den ulovlige reklamering, vil mediet blive anmeldt til politiet.