Gebyr på væddemål og onlinekasino

I 2023 skal du betale et ansøgningsgebyr på 304.500 kr. for at søge om tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Hvis du ønsker at udbyde både væddemål og onlinekasino, betales et samlet gebyr på 426.300 kr. Gebyret skal betales samtidig med, at du indsender din ansøgning. Gebyret betales ved kontooverførsel. Du kan finde oplysninger om kontonummer mv. i ansøgningsblanketten.

Hvis du ansøger om fornyelse af din tilladelse, koster det 121.800 kr. (2023) i ansøgningsgebyr. Du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indsender din ansøgning. Hvis du ansøger om fornyelse af tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 152.300 kr. (2023).

Du skal også betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft. Gebyret er per tilladelse.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og for det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrsatser for 2022

 • Du skal betale et gebyr på 59.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er under 5.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 147.900 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 266.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 532.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 946.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.774.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 2.957.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 5.323.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2022 er over 500.000.000 kr. 

Gebyrsatser for 2023

 • Du skal betale et gebyr på 60.900 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er under 5.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 152.300 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 274.100 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 548.100 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 974.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.827.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 3.045.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 5.481.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er over 500.000.000 kr. 

Du skal betale et gebyr på 60.900 kr. i 2023 for en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller onlinekasino, gældende for maksimalt et år. En indtægtsbegrænset tilladelse kan gives, hvis den afgiftspligtige spilleindtægt (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., eller hvis spilleomsætningen ikke overstiger 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke overstiger 20 procent. Hvis ansøgningen afvises tilbagebetales det halve af gebyret (30.500 kr.).

Både ansøgningsgebyrerne og de årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.