Gebyr på væddemål og onlinekasino

I 2021 skal du betale et ansøgningsgebyr på 292.300 kr. for at søge om tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Hvis du ønsker at udbyde både væddemål og onlinekasino, betales et samlet gebyr på 409.200 kr. Gebyret skal betales samtidig med, at du indsender din ansøgning. Gebyret betales ved kontooverførsel. Du kan finde oplysninger om kontonummer mv. i ansøgningsblanketten.

Hvis du ansøger om fornyelse af din tilladelse, koster det 116.900 kr. (i 2021) i ansøgningsgebyr. Du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indsender din ansøgning. Hvis du ansøger om fornyelse af tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 146.200 kr. (i 2021).

Du skal også betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft. Gebyret er per tilladelse.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og for det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrsatser for 2020

 • Du skal betale et gebyr på 57.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er under 5.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 142.900 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 257.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 514.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 914.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.714.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 2.857.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 5.143.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er over 500.000.000 kr. 

Gebyrsatser for 2021

 • Du skal betale et gebyr på 58.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er under 5.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 146.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 263.100 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 526.100 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 935.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.753.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 2.922.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 5.260.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er over 500.000.000 kr. 

Ved udløb eller tilbagelevering af tilladelse til udbud af spil i løbet af året vil der ikke ske efterregulering af årsgebyret i forhold til den faktiske bruttospilleindtægt for året.

Du skal betale et gebyr på 58.500 kr. i 2021 for en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller onlinekasino, gældende for maksimalt et år. En indtægtsbegrænset tilladelse kan gives, hvis den afgiftspligtige spilleindtægt (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., eller hvis spilleomsætningen ikke overstiger 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke overstiger 20 procent. Hvis ansøgningen afvises tilbagebetales det halve af gebyret. (29.250 kr.)

Både ansøgningsgebyrerne og de årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.