Gebyr på væddemål og onlinekasino

I 2020 skal du betale et ansøgningsgebyr på 285.800 kr. for at søge om tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Hvis du ønsker at udbyde både væddemål og onlinekasino, betales et samlet gebyr på 400.100 kr. Gebyret skal betales samtidig med, at du indsender din ansøgning. Gebyret betales ved kontooverførsel. Du kan finde oplysninger om kontonummer mv. i ansøgningsblanketten.

Du skal også betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og for det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrsatser for 2019

 • Du skal betale et gebyr på 55.900 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var under 5.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 139.800 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 251.600 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 503.100 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 894.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.677.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 2.795.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 5.031.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2019 var over 500.000.000 kr. 

Gebyrsatser for 2020

 • Du skal betale et gebyr på 57.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er under 5.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 142.900 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 257.200 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 514.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 914.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.714.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 2.857.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 5.143.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er over 500.000.000 kr. 

Ved udløb eller tilbagelevering af tilladelse til udbud af spil i løbet af året vil der ikke ske efterregulering af årsgebyret i forhold til den faktiske bruttospilleindtægt for året.

Du skal betale et gebyr på 57.200 kr. i 2020 for en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller onlinekasino, gældende for maksimalt et år. En indtægtsbegrænset tilladelse kan gives, hvis den afgiftspligtige spilleindtægt (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., eller hvis spilleomsætningen ikke overstiger 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke overstiger 20 procent. Hvis ansøgningen afvises tilbagebetales det halve af gebyret. (28.600 kr.)

Både ansøgningsgebyrerne og de årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.