Fagperson

Du kan få hjælp hos StopSpillet, hvis du har opdaget tegn på spilafhængighed hos en borger, du er i kontakt med gennem dit job.

Nogle kommer i kraft af deres job i kontakt med enten personer, som har et problematisk forhold til deres spil eller pårørende til spillere. For de fleste vil spillet være startet som en underholdende og social aktivitet, som siden er kommet ud af kontrol, men for nogle vil spillet være et fristed og en flugt fra andre problemer. 

Når du som eksempelvis sundhedspersonale, studievejleder, pædagog eller socialrådgiver opdager problematikker med spilafhængighed, har du mulighed for at hjælpe personen ved at spørge ind til spillet. Det er ikke sikkert at personen er klar til at tale om problemet første gang, du bringer det op, og det vil også være normalt at benægte problemet. 

Tegn på problematisk spiladfærd

Tegn på spilafhængighed (ludomani) kan ofte være svære at skelne fra andre psykiske belastninger. Flere gange kan spilafhængighed desuden optræde parallelt med andre psykologiske problemstillinger.   

Afhængighed af pengespil kan ligeledes give både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer: 

  • De fysiske kan vise sig som fx hjertebanken, hovedpine, uro eller mave- og muskelsmerter.
  • De psykiske kan fx bestå i koncentrationsbesvær, søvnproblemer, humørsvingninger, angst, depression og selvmordstanker.
  • De adfærdsmæssige kendetegn består fx i gentagne aftalebrud, social isolation, manglende engagement, øget irritabilitet, impulsiv adfærd, og mentalt fravær. 

Få gode råd til den svære samtale

StopSpillet rådgiver dig gerne forud for en svær samtale, og vejleder også i hvordan, du kan hjælpe personen til et mere ansvarligt og kontrolleret spil og hvor der kan søges gratis behandling. 

Ring til StopSpillet på 70 22 28 25, eller chat med os på StopSpillet.dk.