Gratis
Behandlingsstederne er selvstændige, statsstøttede institutioner, og hører ikke under Spillemyndigheden.

Forskningsklinikken for Ludomani

Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital, er Danmarks eneste
hospitalsklinik, der er specialiseret i ludomanibehandling. Alle klinikkens behandlere er autoriserede psykologer med erfaring og specialviden indenfor ludomani. Klinikken tilbyder desuden landsdækkende internetbehandling.

På baggrund af en indledende samtale udarbejdes et individuelt behandlingstilbud, som
tager højde for dine problemstillinger og ressourcer. Behandlingen er baseret på
evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, hvilket betyder, at der udelukkende anvendes
metoder til behandling, som har en dokumenteret effekt.

Internetbehandling

Forskningsklinikken for ludomani tilbyder også behandling via behandlingsplatformen
SpilleFri, der findes på ludo.internetbehandling.dk. SpilleFri består af 8 moduler med de
vigtigste temaer i god ludomanibehandling. Når du får adgang til SpilleFri, vil du også få
støtte af en psykolog hos Forskningsklinikken for Ludomani. Psykologen vil følge dine
fremskridt og vil kommunikere med dig via en beskedfunktion i programmet. Tag kontakt til
klinikken for mere uddybende information.

 

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygning 12, 1. sal
8000 Aarhus C

Email