Politianmeldelse og påbud til Tipwin Limited

23. juni 2022
Navn på spiludbyder
Tipwin Limited

Spillemyndigheden har den 21. juni 2022 politianmeldt Tipwin Limited (herefter Tipwin) for at have overtrådt reglerne om risikovurdering, politikker, forretningsgange og kontroller i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og 8, stk. 1 på deres landbaserede udbud. 

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Spillemyndigheden har samtidig givet Tipwin påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering, forretningsgange og undervisningsforpligtelsen i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og § 8, stk. 6 på deres landbaserede udbud, samt et påbud for at have overtrådt reglerne om forretningsgange i hvidvasklovens § 8, stk. 1, jf. § 26, stk. 1 på deres online udbud. Det bemærkes, at Spillemyndigheden den 9. september 2022 har annulleret det påbud, som vedrører overtrædelse af undervisningsforpligtelsen i hvidvasklovens § 8, stk. 6. 

Politianmeldelse

Spillemyndigheden har foretaget politianmeldelse af Tipwin, fordi spiludbyderen frem til den 16. maj 2022 ikke har haft udarbejdet en risikovurdering af deres salg af landbaserede væddemål, samt for ikke at have skriftlige politikker på deres landbaserede udbud. Endvidere har Tipwin ikke haft tilstrækkelige skriftlige forretningsgange og kontroller for deres landbaserede udbud i relation til hvidvask frem til den 25. maj 2022.

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering, politikker og forretningsgange er helt grundlæggende i hvidvaskloven. Tipwin har ved at have undladt at udarbejde en risikovurdering ikke haft et anvendeligt værktøj, der har givet et overblik over og en forståelse for, hvor og i hvilket omfang Tipwin er udsat for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvilke tiltag der er nødvendige for at mitigere risiciene herfor. Udarbejdelse af en risikovurdering af virksomhedens forretningsmodel er et helt fundamentalt middel til at begrænse risikoen for hvidvask af kriminelt udbytte. Tipwin har dermed heller ikke haft politikker og operationelle forretningsgange, som udspringer af risikovurderingen. Ved at undlade at udarbejde en risikovurdering, politikker og tilstrækkelige forretningsgange på det landbaserede udbud har Tipwin dermed udsat sig selv for en betydelig risiko for at blive misbrugt til hvidvask. 

Spillemyndigheden har derfor overgivet sagen til politiets efterforskning. 

Tipwin Limited har den 3. juli 2023 vedtaget et bødeforlæg på 100.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens §§ 7, stk. 1 og 8, stk. 1. Læs mere i nyheden "Tipwin Limited får bøde 100.000 kr. for overtrædelse af hvidvaskloven" af den 1. september 2023.

Påbud på det landbaserede udbud

Påbud for overtrædelse af reglerne om risikovurdering er givet, fordi Tipwin ikke i tilstrækkelig grad har identificeret risikoen ved brug af deres selvbetjeningsterminaler 

Påbud for overtrædelse af reglerne om forretningsgange er givet, fordi Spillemyndigheden har konstateret, at Tipwin ikke har tilstrækkelige forretningsgange, som mitigerer risikoen i relation til hvidvask ved brug af selvbetjeningsterminaler, gevinstkvitteringer og tilgodebevis. Derudover har Spillemyndigheden konstateret, at Tipwin ikke har tilstrækkelige forretningsgange, som beskriver, hvordan Tipwin skal vurdere, om kunder foretager indbyrdes forbundne transaktioner for mere end 2.000 euro inden for et døgn.  
Påbud for overtrædelse af reglerne om undervisning er givet, fordi Tipwin ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at alle ansatte har modtaget undervisning i hvidvasklovens regler. Tipwin har ikke i tilfredsstillende omfang dokumenteret, at ansatte ved deres forhandlere har modtaget den lovpligtige undervisning. Det bemærkes, at Spillemyndigheden den 9. september 2022 har annulleret det påbud, som relaterer sig til undervisningsforpligtelsen af forhandleres ansatte.  

Påbud på udbud på onlinekasino og online væddemål

Der er endvidere givet et påbud for overtrædelse af reglerne om forretningsgange, fordi Spillemyndigheden har konstateret, at Tipwin ikke har tilstrækkelige forretningsgange for deres online udbud, som vedrører underretning til Hvidvasksekretariatet.

Frist

Spillemyndigheden har givet Tipwin en frist på tre måneder til at rette op på forholdene vedrørende risikovurdering, forretningsgange og undervisningsforpligtelse. Det bemærkes, at Tipwin som følge af, at Spillemyndigheden den 9. september 2022 har annulleret det påbud, som relaterer sig til undervisningsforpligtelsen, ikke længere er forpligtet til at rette op på dette forhold.