Tipwin Limited får bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af hvidvaskloven

01, sep 2023

Spillemyndigheden overgav den 21. juni 2022 Tipwin Limited til politimæssig efterforskning, da det var Spillemyndigheden vurdering, at Tipwin Limited groft uagtsomt havde overtrådt hvidvasklovens §§ 7, stk. 1 og 8, stk. 1.

Læs mere om sagen i nyheden "Politianmeldelse og påbud til Tipwin Limited" af den 23. juni 2022. 

Tipwin Limited modtog efterfølgende et bødeforlæg på 100.000 kr. for overtrædelse af hvidvasklovens §§ 7, stk. og 8, stk. 1, som blev vedtaget den 3. juli 2023.