Tilladelsesinderhaver - hvad betyder det?

Denne vejledning henvender sig til tilladelsesindehavere, der har fået tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller eller restaurationer. Vejledningen handler om de mest almindelige regler for dig som tilladelsesindehaver.

Tilladelsens gyldighed for de enkelte spilsteder

Tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater gives tidsbegrænset. Det vil fremgå af tilladelsen, hvor længe den er gyldig. 

Tilladelsen bortfalder, hvis udbud af spil ikke er påbegyndt senest 12 måneder efter, at Spillemyndigheden har givet tilladelsen regnet fra tilladelsens startdato. 

Dette gælder også, hvis der ikke udbydes spil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, medmindre der er tale om sæsonbaseret udbud. 

Registrering og betaling af gevinstafgift

Din virksomhed skal registreres for afgift af gevinstgivende spilleautomater og årsgebyr hos Erhvervsstyrelsen. Du skal anmelde din virksomhed senest fire uger efter tilladelsens startdato. 

Du skal bruge registreringsblanket nr. 29.037, som du finder på vores hjemmeside under "Når du har fået en tilladelse"

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18. 

Hvis du som tilladelsesindehaver allerede er registreret for afgift af gevinstgivende spilleautomater og årsgebyr, fortsætter registreringen , og du skal derfor ikke anmelde dig til registrering på ny medmindre, der sker en udvidelse af spillevirksomheden fra restauration til også at drive spilleautomater i en spillehal. 

Krav til opstilling af gevinstgivende spilleautomater

Før en gevinstgivende spilleautomat kan opstilles, skal den være synet og plomberet af en godkendt testvirksomhed. 

Spilleautomaten skal desuden være tilkoblet Spillemyndighedens overvågningssystem via en teknisk installation og indsende spildata til Spillemyndigheden. Den tekniske installation, der anvendes til at forbinde spilleautomaterne med overvågningssystemet, skal være tændt hele døgnet og mindst én gang i døgnet sende fornøden information om de afviklede spil på spilleautomaten til overvågningssystemet. 

Hvis en spilleautomat skal opdateres, skal dette ske ved et samarbejde med en godkendt testvirksomhed. Testvirksomheden foretager opdateringen samt syner og plomberer den opdaterede spilleautomat.

Du kan læse mere om kravene til gevinstgivende spilleautomater i vores juridiske vejledning på vores hjemmeside

Gebyr

Spillemyndigheden opkræver et gebyr på 678 kr. pr. gevinstgivende spilleautomat for et kalenderår (2022-niveau). Gebyret reguleres årligt.

Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen af januar måned. Angivelsen sker i Tast Selv Erhverv. Første angivelse og betaling af gebyr for en ny tilladelsesindehaver skal ligeledes ske i Tast Selv Erhverv inden udgangen af den følgende måned. 

For en spilleautomat, der er opstillet og taget i brug i løbet af kalenderåret, og for automater som skifter image, skal tilladelsesindehaveren angive og betale gebyret senest ved udgangen af den følgende måned på en eftergivelsesblanket (blanket 29.053), som findes på vores hjemmeside www.spillemyndigheden.dk/spilleautomater. Der sker ikke tilbagebetaling, hvis en gevinstgivende spilleautomat nedtages/sælges i løbet af et kalenderår.

For en mere specifik gennemgang af reglerne omkring gebyr, henviser vi til vores vejledning om gevinstgivende spilleautomater på vores hjemmeside

Synlige informationer

Ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater, som er opstillet i en restauration, skal det let synligt fremgå for spilleren, at personer under 18 år hverken må få adgang til spillehallen eller spille på gevinstgivende spilleautomater, ligesom der skal henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje om ansvarligt spil.

Ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater, som er opstillet i en restauration, skal Spillemyndighedens mærkningsordning endvidere anvendes. Mærket skal være let synligt for spilleren. Ovennævnte oplysninger skal ligeledes fremgå af markedsføringsmateriale. 

Afmeldelse

Hvis du som tilladelsesindehaver ønsker at afmelde et eller flere af dine spilsteder, skal dette meddeles til Spillemyndigheden. Blanketten til afmeldelse (blanket 6-02) findes på vores hjemmeside