Information 7

04 jan 2012

Markedsføring af spil

Denne information af 4. januar 2012 vedrører reglerne for markedsføring af spil.

Lov nr. 848 af den 1. juli 2010 om spil (spilleloven) trådte i kraft den 1. januar 2012.

Kun spiludbydere med en tilladelse må markedsføre spil i Danmark.

Spillelovens § 36 omhandler de betingelser, som spiludbyderne med tilladelser skal markedsføre sig i henhold til.

§ 36 har følgende ordlyd:

§ 36. Markedsføring af spil

  1. skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er,
  2. skal fremstille spil som et underholdningstilbud,
  3. må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år,
  4. må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og
  5. må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Overtrædelse af § 36 kan medføre bødestraf.

Udover spilleloven er markedsføring af spil også reguleret af markedsføringsloven, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. 

Markedsføringsloven indeholder regler vedrørende vildledning, sammenlignende reklame, markedsføring rettet mod børn og unge og salgsfremmende foranstaltninger. Derudover skal der i markedsføringen udvises god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Overtrædelse af § 36 i spilleloven vil normalt også være en overtrædelse af god markedsføringsskik i markedsføringsloven.

Bemærkningerne til spilleloven anfører, at det er nødvendigt at lægge begrænsninger på markedsføringen af spil ud over de begrænsninger, der følger af markedsføringsloven, i anerkendelse af, at udbud af spil er et følsomt område, hvor aggressiv markedsføring af spilprodukter kan skabe et overforbrug og en øget afhængighed af spil blandt særligt udsatte grupper i befolkningen.

Spillemyndigheden vil etablere et uformelt samarbejde og vidensdeling med Forbrugerombudsmanden vedrørende markedsføring af spil.

I henhold til § 59, stk. 5, litra 4, er det yderligere strafbart at gøre reklamering for spil eller spiludbydere, der ikke har en tilladelse. Modtagelse af sponsorater fra ulovlige spiludbydere er omfattet. Overtrædelse kan straffes med bøde.