Pårørende

Kender du en, som spiller for meget? 

Ludomani kan have mange alvorlige konsekvenser, som ikke kun påvirker den der spiller, men også dem som er tæt på. Her kan du få råd til, hvad du kan være opmærksom på, hvis du fornemmer, at en nærtstående har problemer med pengespil. Du får også råd til, hvordan du passer på dig selv som pårørende til en spilafhængig. 

Genkend tegn på spilafhængighed 

Problemer med pengespil kan vise sig på mange måder, og ingen vil reagere ens på den belastning, som spillet udgør. Hvis du har på fornemmelsen, at en nærtstående har problemer med pengespil, er der nogle kendetegn, du kan være opmærksom på. 

Det kan eksempelvis være, at personen: 

 • Er irritabel, kort for hovedet og ofte kommer i konflikt.
 • Virker mentalt fraværende.
 • Er meget stærkt optaget af spil og resultater.
 • Ofte lyver, kommer med undskyldninger og mærkelige forklaringer.
 • Har et højt forbrug, ofte har økonomiske problemer og beder om at låne penge. 
 • Bryder aftaler og bliver væk fra job eller skole.
 • Gerne fortæller om gevinster, men aldrig om de penge, der bliver tabt.
 • Isolerer sig, virker nedtrykt og dropper venner, fritidsaktiviteter mv.
 • Ændrer søvnmønster eller sover dårligt.
 • Virker stresset og rastløs og kan have tegn på angst og depression. 

Pårørende til personer med spilafhængighed

Pårørende til personer med ludomani kan opleve mange blandede følelser, fx dem der opstår, når man er bekymret og gerne vil hjælpe. Man kan også opleve frustration, når man ikke kan trænge igennem til spilleren eller vrede når der opstår konflikter. Nogle mærker også svære følelser, fordi man har oplevet løgne og svigt. Ludomani kan have alvorlige økonomiske konsekvenser, der påvirker pårørende med stress og bekymringer om fremtiden. Det kan være forvirrende og hårdt som pårørende at skulle håndtere de mange forskellige situationer, som bliver en del af dagligdagen, når man lever med spilafhængighed tæt inde på livet. 

Mange gange er en pårørende den første til at reagere på en forandret opførsel hos spilleren og tage initiativ til at konfrontere og hjælpe den spilafhængige med sit spilproblem. Fordi situationen aktiverer mange forskellige følelser, kan de komme til at stå i vejen for, at man får taget hul på problemet på en konstruktiv måde. Man kan fx komme til at reagere med anklager i stedet for den anerkendelse, som man havde planlagt. 

Få hjælp til samtalerne hos StopSpillet

Det kan være en god idé at få hjælp fra professionelle til at håndtere situationen og de svære samtaler.  
Ved StopSpillet er der mulighed for at tale om de dilemmaer, du oplever, og du kan få rådgivning om, hvordan du får talt om spilproblemet med den person, du bekymrer dig for. At få støtte fra andre giver dig mere overskud til at kunne hjælpe både dig selv og støtte den person som spiller.   

Ring til StopSpillet på 70 22 28 25 eller chat med os på StopSpillet.dk.

Pas på dig selv i den svære situation

Det er normalt at være både vred på den, der spiller, og ked af det over situationen på samme tid. Det kan være svært at gå alene med bekymringer og negative følelser, og det kan give problemer med både søvn og appetit. Mange pårørende påtager sig et stort ansvar i forhold til spilleren og lever et liv med mange hemmeligheder og kan begynde at trække sig fra sociale sammenhænge.
Det er ikke sundt at leve et liv, hvor konsekvenserne af spillet begynder at fylde hele tilværelsen for både den spilafhængige og de pårørende. Derfor er det godt at få støtte fra andre til at håndtere den situation, man står i.
Som pårørende er det vigtigt, at du på trods af spilproblematikken og dit behov for at hjælpe den anden, ikke glemmer dig selv, men skaber nogle frirum, hvor du kan holde fast i dine egne interesser og få positive oplevelser.

Sæt grænser

Som pårørende er det helt i orden, at du sætter grænser for den spilafhængige og for hvad du selv vil være med til. Samtidig kan netop det at begynde at sætte grænser for en man gerne vil hjælpe, være rigtig svært.  Ofte kan den ændrede situation medføre modstand og konflikter, når man fx sætter grænser for økonomisk hjælp. 

Gode råd til at hjælpe dig selv

 • Prioritér dit eget liv, arbejde og interesser.
 • Tal om problemerne og sørg for at søge støtte hos andre.
 • Fortæl spilleren, hvordan spilafhængigheden påvirker dig.
 • Tal med spilleren om dine bekymringer og om at søge hjælp.
 • Skab overblik over de økonomiske konsekvenser af spillet, involver banken og få hjælp til fx at spærre konti og betalingskort.

Få hjælp som pårørende hos StopSpillet

På StopSpillet kan vi både tale om din situation her og nu, rådgive dig om, hvilke muligheder du har for selv at få hjælp og hvad du kan gøre for at få opmærksomhed på dig selv i svær situation. 
 

Ring til StopSpillet på  70 22 28 25 eller chat med os på StopSpillet.dk.