Pårørende

Kender du en som spiller for meget? 

Et problematisk forhold til spil kan have mange alvorlige konsekvenser, som ikke kun påvirker den, der spiller, men også giver de pårørende bekymringer, oplevelser med mistillid, isolation eller andre stærke, følelsesmæssige belastninger. 

Mange gange er en pårørende den første til at reagere på en forandret opførsel hos spilleren og tage initiativ til at konfrontere og hjælpe den spilafhængige med sit spilproblem. 

Det kan være en god idé at få hjælp fra professionelle til, hvordan man tager hul på samtalen, så man undgår at den ender i benægtelse af problemet og konflikt. 

På Stopspillet kan vi rådgive om, hvordan du får talt om spilproblemet med den du bekymrer dig for. 

Ring til StopSpillet på 70 22 28 25 eller chat med os på StopSpillet.dk.

Genkend tegn på spilafhængighed 

Problemer med pengespil kan vise sig på mange måder og ingen vil reagere ens på den belastning, som spillet udgør. Alligevel er det muligt at opliste nogle adfærdsmæssige kendetegn, som kan tyde på problemer med pengespil og som man kan være opmærksom på, hvis man har mistanke til at, en nærtstående har spilproblemer. 

Nogle af disse kendetegn kan være, at vedkommende:

 • er irritabel, kort for hovedet og ofte kommer i konflikt.
 • er mentalt fraværende, men stærkt optaget af spil og resultater.
 • lyver, kommer med undskyldninger og mærkelige forklaringer.
 • har et højt forbrug, men ofte økonomiske problemer og beder om at låne penge. 
 • bryder aftaler og bliver væk fra skole eller job.
 • fortæller gerne om gevinster, men aldrig om de penge der bliver tabt.
 • isolerer sig, virker nedtrykt og dropper fritidsaktiviteter mv.
 • ændrer søvnmønster eller sover dårligt.
 • virker stresset og rastløs og kan have tegn på angst og depression.

Er det kun den spilafhængige, der skal have hjælp?

Pas på dig selv

Det er normalt at være både vred på den der spiller og ked af det over situationen på samme tid. Det kan være meget belastende at gå alene med bekymringer og negative følelser og give problemer med både søvn og appetit.  Mange pårørende påtager sig et overansvar i forhold til spilleren og lever et liv med mange hemmeligheder og begynder at trække sig fra sociale sammenhænge.

Det er ikke sundt at leve et liv, hvor konsekvenserne af spillet begynder at fylde hele tilværelsen for både den spilafhængige og de pårørende. Derfor er det godt at få støtte fra andre til at håndtere den situation, man står i.
Som pårørende er det vigtigt, at du på trods af spilproblematikken og dit behov for at hjælpe den anden ikke glemmer dig selv, men skaber nogle frirum, hvor du kan holde fast i dine egne interesser og få positive oplevelser.

Sæt grænser

Som pårørende, er det helt i orden, at du sætter grænser for den spilafhængige. Samtidig kan netop det at begynde at sætte grænser for en man gerne vil hjælpe være rigtig svært, og ofte vil den ændrede situation medføre modstand og vrede, når man fx sætter grænser for økonomisk hjælp. 

Gode råd til at hjælpe dig selv:

 • Prioritér dit eget liv, arbejde og interesser.
 • Tal om problemerne og sørg for at søge støtte hos andre.
 • Fortæl spilleren, hvordan spilafhængigheden påvirker dig.
 • Tal med spilleren om dine bekymringer og om at søge hjælp.
 • Sæt grænser. Du skal ikke acceptere løgne, svigt og tillidsbrud.
 • Skab overblik over de økonomiske konsekvenser af spillet, det kan være nødvendigt at spærre konti.

Få hjælp

På StopSpillet kan vi både tale om din situation her og nu og rådgive dig om, hvilke muligheder du selv har for at få hjælp og hvad du kan gøre for at støtte den, der spiller for meget til at få kontrol over problemet. 

Ring til StopSpillet på  70 22 28 25 eller chat med os på StopSpillet.dk.