XSD-skemaer til EventTotal (Hesteagtig//HestDK) klar - suspendering ophæves

21, dec 2017

Spillemyndigheden har opdateret XSD-pakken – eneste ændring er at HesteagtigEventTotalStruktur og HestDKEventTotalStruktur er inkluderet igen – i deres endelige form. Suspensionen af disse ophæves fra 16. marts 2018.

Spillemyndigheden har ikke opdateret Vejledning til rapportering af spil – men henviser til det, der allerede står i vejledningen, nemlig at alle dataelementer er præcis de samme som i de fire strukturer totalstrukturen samler. Rækkefølge fremgår af XSD-skemaet.

Skema og vejledning findes på Spillemyndighedens hjemmeside under hvert spilområde.