Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

14, aug 2019

Spillemyndigheden har i dag offentliggjort en vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (i det følgende benævnt vejledningen).

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Version 1.2

Vejledningen henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter. Vejledningen er et supplement til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er risikobaserede. Det vil sige, at spiludbyderne skal tilrettelægge interne forretningsgange ud fra deres respektive forretningsmodeller og de risici, der vurderes at være for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Vejledningen indeholder retningslinjer for og fortolkningsbidrag til, hvordan reglerne skal opfyldes af spiludbydere, deres ledelse og øvrige medarbejdere. På de områder, hvor det er overladt til spiludbyderen at foretage en risikovurdering, indeholder vejledningen anvisninger på, hvordan reglerne kan opfyldes. 

Vejledningen har været sendt i høring hos en række eksterne interessenter inden offentliggørelsen.

Der vil løbende ske opdatering af vejledningen i takt med ændringer af hvidvaskloven, ved udgivelse af nye nationale risikovurderinger og i tilfælde med ny eller ændret praksis. Hver opdatering vil være ledsaget af en nyhed på hjemmesiden omkring den aktuelle opdatering, og versionsnummeret på forsiden af vejledningen vil blive justeret, så det er synligt, at der er udgivet en ny version.

Vejledningen er tilgængelig her